English version of this page

Botanisk hage – et levende museum

Botanisk hage – et levende museumBildet kan inneholde: Gamle vekstskog, Vegetasjon, Skog, Tre, Natur reservat.

Samlingene i Botanisk hage omfatter over 5,500 planteslag fra hele verden, og brukes i undervisning, formidling og forskning. Plantene dyrkes i veksthus og i ulike avdelinger på friland. Botanisk hage formidler kunnskap om mangfoldet i planteriket og verdien av at dette bevares. Planter som er truet eller sårbare i norsk natur tas vare på i hagen. Som en grønn lunge i storbyen er Botanisk hage også et viktig rekreasjonsområde for Oslos befolkning.

Avdelingene


Utforsk hagens tematiske avdelinger, inkludert veksthusene. 

Finn planter i hagen


I "Hageutforskeren" finner du alle hagens planter og hvor du kan se dem. 

Om hagen og dens historie


Botanisk hage har en rik historie som strekker seg tilbake til 1814.

Samling og bevaring

Botanisk hage er en vitenskapelig samling av 5500 planteslag. Truede arter tas vare på gjennom såkalt ex situ-bevaring og den Nasjonale frøbanken. Vi utveksler også frø med botaniske hager verden over. Hagen er med i Nasjonalt nettverk for botaniske hager.

Plantekunnskap


Lær mer om utvalgte enkeltarter, hvordan du kan anrette eng i din egen hage, tilrettelegge for insekter og mer. 

Bilder og kunst

Botanisk hages Venner

Venneforeningen fremmer kjennskap til og interesse for Botanisk hage, samt styrker og støtter hagens aktiviteter. De gjør et utrettelig arbeid for hagen.
Meld deg inn