Fossile fiskeøgler fra Svalbard

For 150 millioner år siden besto dagens Svalbard av en rik undervannsnatur. Her levde de fascinerende fiskeøglene.

"Gamla" (Cryopterygius kristiansenae) er den flotteste fiskeøgla som er funnet på Svalbard. Foto: Jørn Hurum, NHM

Fra 2004 til 2012 gravde forskere og frivillige fra Naturhistorisk museum opp restene av en 150 millioner år gammelt undersjøisk havbunn på Svalbard. Over 40 fossile skjeletter av store øgler ble funnet sammen med tusenvis av mindre dyr og naturen de levde i. Forskningen på fossilene har som mål å forstå hvordan dette økosystemet fungerte, og hvordan øglene så ut. Lene Liebe Delsett forsker på fiskeøglene, delfin-liknende reptiler med enorme øyne.  Fiskeøglene fra Svalbard kommer fra et langt tidsrom og har mange særtrekk. Hva kan disse fossilene fortelle oss?


Lene Liebe Delsett skriver doktorgrad i paleontologi om fiskeøgler ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Hun har tilhørt forskningsgruppen Spitsbergen Mesozoic Research Group siden 2009, da hun skrev masteroppgave om de fossile svaneøglene.


Publisert 29. okt. 2015 10:15 - Sist endret 27. juni 2018 12:36