Slåttekurs på Ola Narr - drop-in

Velkommen til slåttekurs på Ola Narr, nærmeste naturområde til Botanisk hage. Du kan komme når som helst mellom kl. 15 - 20.

Slåttemark, mann med ljå

Mats Rosengren, slåtteekspert fra Sverige kommer for å lære oss å bruke ljå på "den gamle måten". Botaniker Kristina Bjureke fra Naturhistorisk museum forteller om alle de vakre engblomstene som vokser i slåtteng.

80% av våre blomsterenger har forsvunnet de siste 100 årene. Svært mange arter har slåttemark/blomstereng som leveområde. I dag har både slåttemarker og mange av artene som lever der, blitt sjeldne.

På dette kurset får du en rask opplæring i skjøtsel av blomstereng og er åpent for alle som ønsker å bidra til bevaring av en trua naturtype og et kjært landskapsbilde.

Vi har med ljåer til alle, men om du har egen ljå, så ta den gjerne med.

Kurset er gratis og åpent for alle. Du kan komme når som helst mellom klokka 15:00-20:00.

Emneord: slåttemark, eng, blomstereng, ljå, kurs
Publisert 3. juli 2020 10:58 - Sist endret 3. juli 2020 12:01