Blomstereng og slåttemark – FULLT

Juni måned byr på mye og variert blomstring i våre anlegg med norske ville planter i Botanisk hage. Denne kvelden blir du kjent med de ulike blomstene og hvordan vi lagde en blomstrende slåttemark på et areal der det tidligere var plen. Arrangementet er nå fulltegnet. 

prestekrager, gress, ville blomster, blomstereng
Foto: Kristina Bjureke/NHM

Påmelding

Arrangementet er nå fulltegnet. 

Det er fult mulig å anlegge en blomstrende eng på et område som vært gjødslet plen. Men det går ikke over en natt. Vil man ha de planter som er vanlige på enger i lokalmiljøet, må man først samle inn frø eller høy. Plen og uønskede arter må også fjernes. Resultatet blir en eng med ville arter som blomstrer fra vår til høst og som tiltrekker seg et mangfold av insekter. Engen må også skjøttes med slått på høsten og fjerning av høyet.

Går du i tanker om å forvandle et artsfattig areal til en artrik eng så er dette kvelden for deg! Det blir også en forklaring til våre forsøksfelt hvor vi undersøker ulike metoder å etablere eng.

Les mer om Slåttemarka

Praktisk

  • Oppmøte foran Lids hus (Botanisk museum) (Google Maps)
  • Arrangementet varer ca. én time
  • Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Begrenset antall plasser. 

 

Publisert 12. juni 2020 08:56 - Sist endret 16. juni 2020 10:20