Bevaring av truede norske plantearter i Botanisk hage

En av de viktigste oppgavene til Botanisk hage er å bevare truede norske ville arter. Denne kvelden kan du få se mange av plantene vi tar vare på og bli kjent med hvordan bevaringsarbeidet foregår.

vannliljer,vann

Påmelding

En botanisk hage har mange oppgaver: formidling, undervisning, rekreasjon og bevaring. I kveld fordyper vi oss i hagens bevaringsarbeid med norske truede plantearter. Du blir kjent med dragehode, hvitmure, strandtorn, solblom og mange flere. Vi snakker om frøbank, spiretester, oppformering og overlevelse.

I Botanisk hage har vi en stor samling av levende planter og frø av plantearter som er truet ute i naturen. Dette kalles ex situ bevaring – når de bevares utenfor sitt naturlige levested. Hensikten er å ta vare på det genetiske mangfoldet til disse artene og gjøre det mulig å gjeninnføre planter hvis de forsvinner.

Norske truede planter vokser på flere steder i Botanisk hage: på Osloryggen, Skandinavisk rygg, Slåttemarka, Systematisk hage, Rødlistebedet, Byplantebedet og ved Hagehuset. Du kjenner igjen dem på de små røde skiltene.

Praktisk

  • Oppmøte foran Lids hus (Botanisk museum) (Google Maps)
  • Arrangementet varer ca. én time
  • Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Begrenset antall plasser. 
Publisert 3. juni 2020 15:12 - Sist endret 5. juni 2020 07:05