Hvilke planter har du på deg i dag?

NB! Arrangementet er flyttet til Hagehuset.

Kunnskapen og bruken av fiberplanter bygger en bru mellom natur og kultur. Mange planter har sterke og smidige fibre som kan brukes til mange formål. De kan spinnes og veves til tekstiler, flettes til hatter, tvinnes til tau eller stoppes i dyner.

Demonstrasjon av fiberplanter ved Kristina Bjureke.

Bildet kan inneholde: blomstrende plante, blomst, petal, blå, anlegg.

Det finnes mer enn 400 plantearter i verden som passer som råmateriale for plantefiber. Vi utvinner fibre fra blad, stengler og hår på frø fra ulike planter, for å lage alt fra tøy, tråd, tepper og tau til hatter, pengesedler og potetsekker. Vi bruker også hele stengler, bark og røtter til å lage bruksgjenstander som kurver, koster og spaserstokker, uten å skille ut fibrene.
Omtrent 50 ulike arter brukes i større omfang, men kun noen få planter brukes i stor skala over hele jorden: Bomull, jute, hamp, lin og sisalagave.
Fra hvilke planter kommer klærne du har på deg i dag? Kommer noe av ditt tøy fra dyr?

Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding.

       Kristina Bjureke

Universitetslektor med hovedvekt på formidling innen botanikk. Bjureke har særlig kompetanse på planter i Indre Oslofjord og kulturlandskap, registreringsarbeid, skjøtselsplaner samt bevaring av sjeldne ville plantearter. Hun er kurator for Osloryggen, Skandinavisk rygg, slåttemarken, rød- og svartelistebedet og Urtehagen, samt prosjektleder for den nasjonale  frøbanken for ville norske arter.

 

Publisert 22. juli 2019 13:12 - Sist endret 13. jan. 2020 10:01