Slåttekurs på Ola Narr - drop-in

Velkommen til slåttekurs på Ola Narr, nærmeste naturområde til Botanisk hage. Du kan komme når som helst mellom kl. 15 - 20.

Slåttemark, mann med ljå

Vi inviterer til en dag der du kan lære om alle de fine blomsterskattene på Ola Narr, og lære deg å slå med ljå.

Vi har fått selveste Mats Rosengren, slåtteekspert fra Sverige, til å komme og lære oss å bruke ljå på gamlemåten. I tillegg kommer botaniker Kristina Bjureke og forteller om alle engblomstene på Ola Narr.

Vi har ljåer til alle, men ta gjerne med egen om du vil.

Du kan komme når som helst mellom kl. 15 - 20.

Kurset er gratis og åpent for alle.

Emneord: slåttemark, eng, blomstereng, ljå, kurs
Publisert 12. juni 2019 09:37 - Sist endret 13. jan. 2020 10:01