Minikurs i pollinering

Blomster og bier, vind og vann – en kveld med pollinering. Pollinering er overføring av pollen av riktig slag fra en pollenbærer til et arr. Dette er et mini-kurs ute i Botanisk hage for å se etter mange ulike spennende måter pollinering kan skje på. 

Bie og blomst
Foto: Kristina Bjureke

Ikke alle er klar over at pollinering er livsviktig for oss mennesker, ellers blir det ikke produsert nok mat. Insekter er viktige for matproduksjonen i verden, og god pollinering er med på å øke avlingene.

I planteriket finner vi mange ulike måter på hvordan pollen overføres fra en blomst til en annen.
Det kan skje med vind – da er blomstene ofte åpent plasserte, de har løse og dinglende rakler eller pollenbærere, pollenet er lett med glatt overflate og det er en stor produksjon av pollen hos disse artene.
Det kan også skje med dyr, både insekter, flaggermus og fugler. Vi vil se hvordan disse arter har blomster med farget blomsterdekke, duft, nektar eller annet som tiltrekker. Pollenet ser annerledes ut, har pigger og papiller og er tyngre. Disse artene har mindre pollenproduksjon.

Noen blomster pollinerer seg selv, hos andre blomster fungerer denne metoden slett ikke.

Selvpollinering er overføring av pollen fra pollenknapp til arr i samme blomst.
Nabopollinering er overføring av pollen fra pollenknapp i én blomst til arr i en annen blomst, men på samme individ. Fremmedpollinering er overføring av pollen fra pollenknapp hos ett individ til arr hos et annet. I kveld skal vi finne arter som kan demonstrere alle disse ulike typer av pollinering!

Når kvelden er over vil vi kunne summe ut som insekter i forsommernatten og begrunne hvor utrolig mange tilpasninger som utviklet seg i planteriket.

Arrangementet er gratis og trenger ingen påmelding.

Publisert 9. mai 2019 09:43 - Sist endret 13. jan. 2020 10:01