Blomster + bier = sant

Blomster og bier trenger hverandre, og vi trenger dem begge. Kveldens omvisning vil vise deg viktigheten av både blomstene og de blomsterbesøkende insektene for at naturen skal fungere. Vi vil bevege oss rundt til ulike plasser i Botanisk hage for å demonstrere ulike blomster og blomsterformer, og se på hvilke insekter som er spesialisert på de ulike typene blomster.

En gul blomst og en bie
Foto: Hallvard Elven

En bugnende blomstereng er noe av det vakreste som finnes, men fargeprakten er ikke rettet mot oss mennesker. Den er rettet mot de blomsterbesøkende insektene. Hver blomst er et reklameskilt som sier «besøk meg, her er det mat å finne». Insektene er ute etter mat i form av blomstenes pollen og nektar. Blomstene er ute etter å få byttehandlet pollenkorn med andre blomster av samme art, slik at de kan sette frø. Insektene hjelper dem med dette ved å fly fra blomst til blomst med pollenkorn festet til kroppen.

Samspillet mellom blomster og blomsterbesøkende insekter har eksistert i 120 millioner år, og har resultert i et enormt mangfold av både planter og insekter. Noen insekter liker gule blomster mens andre vil ha blå. Mens noen arter foretrekker åpne blomster der de kommer lett til matfatet, er andre spesialisert på å suge nektar fra dype, trange kronrør. Noen arter besøker gjerne mange ulike blomster, mens andre er spesialisert på én planteart.

Vi mennesker trenger også pollinatorene. Over 30 % av maten vi spiser er avhengig av pollinering fra insekter og det samme gjelder for rundt 80 % av ville, blomstrende vekster. Pollinerende insekter forsvinner i dag raskt og i stort omfang over hele verden. Menneskeskapte landskapsendringer, industrialisert jordbruk med monokulturer og sprøytemidler, urbanisering, klimaendringer, fremmede arter, med mer, er årsaken. Pollinatorene finner ikke lenger den maten de trenger for å leve. 

Lurer du på hvilke planter du kan plante hjemme, på balkongen, i borettslaget eller andre steder så gå gjerne inn på blomstermeny.no. Blomstermenyen er utarbeidet i samarbeid mellom flere organisasjoner og institusjoner. Menyen er et levende dokument som vil revideres og oppdateres fremover.

Om omviserne

Foto: Karsten Sund/NHM

Kristina Bjureke er universitetslektor med hovedvekt på formidling innen botanikk. Kristina er ekspert på planter i indre Oslofjord og kulturlandskap, registreringsarbeid, skjøtselsplaner samt bevaring av sjeldne ville plantearter. Hun er kurator for flere av avdelingene i Botanisk hage, samt prosjektleder for den nasjonale frøbanken for ville norske arter. Hun er glad i dyr også, og er stadig på jakt etter å se nye fuglearter. 

 

Hallvard ElvenHallvard Elven er entomolog med flaggermus som hobby

 

 

 

 

Foto: Karsten Sund/NHM

Praktisk

Passer for: Åpent for alle
Påmelding: Kreves ikke
Oppmøte: Utenfor Lids hus (Botanisk museum) (Kart i Google Maps)

Publisert 15. apr. 2019 11:03 - Sist endret 13. jan. 2020 10:01