Turist i egen by. Bli med bak kulissene på museet.

Denne dagen vil du få anledning til å titte innenfor dørene til magasinene som inneholder museets store insektsamling, og å snakke med noen av våre eksperter. Omvisningene foregår hver halvtime fra kl. 11 til kl. 15. Blant millioner av tørre insekter på nål, vil vi demonstrere både pollinatorer og andre viktige insekter i naturens livsviktige og kompliserte samspill.

Døde grønne insekter gjeomborret med nåler

Ved siden av vinden, er insektene blomstenes viktigste hjelpere når pollen skal spres fra plante til plante. De fleste kjenner til biene og sommerfuglenes flukt fra blomst til blomst, men også fluer, biller og andre veps er viktige medhjelpere i plantenes bestøvning.Det er ikke tvil om at insektene er uerstattelige for plantenes formering og overlevelse, men vi vet lite om hvilke insektarter som inngår i samspillet. Det gjelder også i Norge. I dag endrer vi naturen rundt oss i et tempo som insektene ikke klarer å henge med i. Dersom vi ikke er forsiktige, risikerer vi at mange insekter blir borte, kanskje for alltid. Skal vi verne og trygge dette livsviktige samarbeidet mellom planter og insekter, må vi derfor vite mer om hvilke insektarter som tar del i prosessen.
I dette arbeidet kreves detaljert kunnskap om insektenes mangfold, og her er Naturhistorisk museum en viktig aktør. Vi har eksperter på viktige insektgrupper, og store samlinger som er nødvendige for å identifisere og kartlegge artenes forekomst i Norge.

I naturhistoriske samlinger finner man planter, sopp, dyr, mineraler og bergarter som er og har vært i Norge og i andre deler av verden. Samlingene fungerer som et kjempemessig arkiv, og de gir oss svar på hvordan naturmangfoldet ser ut, utbredelse og variasjon som oppstår både i tidsepoker og geografisk. I dag er samlinger som er bygget opp over lang tid svært viktige fordi de dokumenterer endringer. Slike samlinger vi kan fortelle oss at det var flere insekter før, eller at nye planter har etablert seg i landet eller at den genetiske arvematerialet har endret seg hos utvalgte planter og dyr. Samlingene er kilde til kunnskap, og de er museets viktigste skatter. Vi har over seks millioner av dem.

Omvisning: Det er plass til 20 personer per omvisning og den pågår hver halvtime fra kl. 11.00 til kl. 15.00. Hver omvisning varer ca en halvtime. Siste omvisning starter kl. 15.00. Påmelding i museumsbutikken. 
Pris: Man må betale inngangsbillett til museet for å delta på arrangementet eller ha et pass fra VisitOslo.

 

Publisert 10. apr. 2019 12:50 - Sist endret 13. jan. 2020 10:01