Kvinnedagen sett med insektblikk

Takket være insektene er det desidert flest damer på kloden. Hør mer om hvorfor kvinner ruler på frokostforedrag med insektsforsker og prisvinnende forfatter Anne Sverdrup-Thygeson. 

Foto: Unsplash/Sian Cooper

Vi åpner dørene 08:15

Dersom vi teller opp antall hanndyr og antall hunndyr på kloden, sørger insektene for at det er flest damer i verden. Alle honningbiearbeidere er damer – det blir 83 milliarder damer, bare der. Alle maurarbeidere er damer – og det finnes enormt mange maur – de er den mest tallrike typen insekt på kloden. Og bladlus – de føder rett og slett ferdig utvokste, gravide bladlusdamer. Så Beyoncé hadde rett: Who run the world? Girls!


Om foredragsholderen

Anne Sverdrup-Thygeson viser fram boka si Insektenes planetAnne Sverdrup-Thygeson er professor i bevaringsbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun er opptatt av det anonyme artsmangfoldet, som insekter og sopp – arter vi sjelden ser og ikke tenker over, men som likevel er avgjørende  for prosesser i naturen og dermed for oss mennesker. Anne forsker og underviser i naturforvaltning, insektøkologi og skogens biomangfold. Boken hennes Insektenes planet (2018) er nå solgt til hele 19 land. Les mer på Annes hjemmeside


Praktisk

Servering: Det blir lett servering i form av croissanter, frukt, kaffe og te. 

NB! Det er kun plass til 70 personer på Tøyen hovedgård, og vi må stenge dørene dersom det blir fullt. 

Boksalg: Det vil bli mulighet for å kjøpe boken Insektenes planet etter foredraget. 

Emneord: kvinnedagen, insekter
Publisert 1. feb. 2019 16:07 - Sist endret 13. jan. 2020 10:01