Vitenkafé: Gener for fremtiden – modifisering og bevaring

Velkommen til vitenkafé i Tøyen Hovedgård.

Nøkkelen til å tilpasse mat- og fôrproduksjon til endrede klimaforhold ligger i genene. Dagens produksjonsarter er et resultat av foredling av ville vekster. Lite av den opprinnelige genetiske variasjonen er igjen og et fåtall av de eksisterende sortene er i bruk. Ved å ta vare på det eksisterende mangfoldet av gamle sorter og våre matplanters ville slektninger kan man ivareta det genetiske mangfoldet. I moderne tid byr også genteknologi på en rekke muligheter. Kveldens fire paneldeltagere vil gi dere en innføring i disse temaene før vi åpner for diskusjon.

Arrangementet er gratis og åpent for alle! Det blir enkel servering. Vennligst benytt porten i Monrads gate nærmest Munch-museet. 

Paneldeltakerne

Siri Birkeland

Stipendiat ved Naturhistorisk museum

"Genetisk variasjon: betydning for planters tilpasninger til et endret klima"


Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg

Professor ved Institutt for plantevitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

"Genteknologi til mat- og fôrproduksjon: mulighetene med moderne teknologi" 


Hilde Mellegård

Seniorrådgiver i Bioteknologirådet

"Genteknologi til mat- og fôrproduksjon: lovregulering, samfunnsmessige og etiske forhold"


Nina Sæther 

Fagleder ved Norges genressurssenter

"Genetisk variasjon: betydning av bevaring for framtidens mat- og fôrproduksjon"

 


Ordstyrer for paneldebatten er botaniker og førstelektor Anneleen Kool fra Naturhistorisk museum. 


Hva er vitenkafé?

Dette er en serie uformelle samtaler og diskusjoner om mat, natur og kultur. 

Noen av spørsmålene vi tar opp er hvordan vår matproduksjon påvirker den ville naturen. Hva har den ville naturen å tilby innen matproduksjon? Er det mulig å tilpasse dyrking til klimaendringer? Dette er spørsmål for oss alle, og ikke bare for politikere og forskere. 
I vitenkaféserien i høst på NHM vil du i en uformell setting møte forskere og eksperter på temaer knyttet til mat, natur og kultur. Like viktig som ekspertenes kunnskap er dine spørsmål, tanker og ønsker.

Vitenkaféen er en del av EU-prosjektet BigPicnic som er et samarbeidsprosjekt mellom botaniske hager i Europa og Uganda. Prosjektets mål er å skape engasjement og dialog om spørsmål knyttet til verdens matforsyning. 

Emneord: Vitenkafe, Genetiske ressurser, Kultivering, Biodiversitet, Genetisk variasjon
Publisert 1. nov. 2018 19:24 - Sist endret 3. feb. 2020 13:13