Fysioterapi for trær

Vil planter som blir puslet og stelt med gro bedre enn planter som aldri blir berørt? Bli med på en rundtur i Botanisk hage og se hvordan ulike trær har blitt er blitt påvirket av miljø og mennesker. Finnes det triks som kan påvirke dine planters anatomi?

Vind og vær påvirker plantenes vekst og anatomi. Stammer og grener på trær beveger seg i vinden og trærne responderer med å styrke røttene og dempe bevegelsene. Du har kanskje sett hvordan trær og busker legger seg flate på værutsatte steder langs kysten med mye vind?

Men visste du at også dyr og mennesker påvirker vegetasjonen når man for eksempel beveger grener og blader? Dyretråkk og stier endrer vegetasjonen. Planter som står i veksthus får tynnere stengler enn hvis de står ute og blir beveget i vinden. Ved å bevege på plantene regelmessig blir de mer stabile.

Det er gammel kunnskap at planters som blir puslet og stelt med gror bedre enn planter som aldri blir berørt. Begrepet «grønne finger» dreier seg altså ikke bare om kunnskap om vanning og belysning, men også om fysisk berøring.

Bli med arborist Andreas Løvold på en rundtur i Botanisk hage hvor han viser hvordan ulike trær har blitt er blitt påvirket av miljø og mennesker. Kanskje han viser deg noen triks som kan påvirke dine planters anatomi?

Praktisk om arrangementet

Arrangementet er gratis og åpent for alle

Oppmøte: Utenfor Lids hus (GoogleMaps-lenke)


Arborist Andreas Løvold vil demonstrere hvordan trær i Botanisk hage har blitt påvirket av miljø og menneskerAndreas Løvold
Er anleggsgartner og arborist i Botanisk hage ved Naturhistorisk museum. Han har skrevet en artikkel i fagtidsskriftet park & anlegg om trærnes biomekanikk. Artikkelen henviser til forskning og gammel kunnskap om hvordan planter påvirkes av bevegelser.


Forskning på temaet

Forskning viser at lys og bevegelse stimulerer veksthormonene og bestemmer plantens vekst. Bruno Moulia som er forskningsdirektør ved det franske Nasjonalinstituttet for jordbruksforskning har gjort forsøk med 100 ett år gamle trær i veksthusmiljø. 70 av trærne fikk stå i fred, mens 30 fikk bøyd en av greinene noe ned inntil en gang i døgnet. Etter en tid ble plantene målt og det var store forskjeller i veksten hos de to gruppene trær.

Les mer om forskningen til Moulia:
https://www.nature.com/articles/s41467-017-00995-6

Emneord: fysioterapi, trær, trepleie, Botanisk hage
Publisert 27. sep. 2018 14:30 - Sist endret 26. jan. 2019 16:25