Vitenkafé: Stridens eple

Ville epler versus tamme epler?

Villeple er ikke et eple som har stukket av fra hagen, men er derimot vår ville epleart. I Norge har villeple risiko for å dø ut. Noe av grunnen til det er at genene til våre «tamme» epler er på rømmen og bidrar til genetisk «forurensing». Gjennom DNA-testing undersøker forskere om det er mye innblanding av hageeple i de antatt naturlige villeplepopulasjonene.

I 2012 havnet hageeple på svartelista over fremmede arter som utgjør en økologisk risiko for naturmangfoldet. I årets utgave, som er kalt Fremmedartslisten, er den, i og med at den er en tradisjonell produksjonsart, ikke risikovurdert. Har trusselen blitt mindre, eller er det andre grunner? Er det noe vits i å bruke tid og ressurser på å ta vare på villepler med sure og beske frukter når hageeplene er mye mer smakfulle?

Møt Per Arvid Åsen fra Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i Agder, som har registrert og samlet villeple i Norge, Kjersti Bakkebø Fjellstad fra Norsk Genressurssenter og NIBIO og Kristina Bjureke fra Naturhistorisk museum. 

Oppmøtested: Mellom Oldemors hage og museumsbutikken

Arrangementet er gratis og åpent for alle!
 


Hva er vitenkafé?

Dette er en serie uformelle samtaler og diskusjoner om mat, natur og kultur. 

Noen av spørsmålene vi tar opp er hvordan vår matproduksjon påvirker den ville naturen. Hva har den ville naturen å tilby innen matproduksjon? Er det mulig å tilpasse dyrking til klimaendringer? Dette er spørsmål for oss alle, og ikke bare for politikere og forskere. 
I vitenkaféserien i høst på NHM vil du i en uformell setting møte forskere og eksperter på temaer knyttet til mat, natur og kultur. Like viktig som ekspertenes kunnskap er dine spørsmål, tanker og ønsker.

Vitenkaféen er en del av EU-prosjektet BigPicnic som er et samarbeidsprosjekt mellom botaniske hager i Europa og Uganda. Prosjektets mål er å skape engasjement og dialog om spørsmål knyttet til verdens matforsyning. 
 

Emneord: Vitenkafe, epler
Publisert 11. sep. 2018 15:08 - Sist endret 3. feb. 2020 13:08