Hvilke planter har du på deg i dag?

Denne kvelden stiller vi ut og demonstrerer fiberplanter som har vært i bruk både i Norge og andre land, som lin, nesle, ramie, geitrams, bomull, agave, hamp, jute og flere andre arter. Du kan prøve selv å bråke, skake og hekle lin.

Kunnskapen og bruken av fiberplanter bygger en bru mellom natur og kultur.

Mange planter har sterke og smidige fibre som kan brukes til mange formål. De kan spinnes og veves til tekstiler, flettes til hatter, tvinnes til tau eller stoppes i dyner.

Det finnes mer enn 400 plantearter i verden som passer som råmateriale for plantefiber. Vi utvinner fibre fra blad, stengler og hår på frø fra ulike planter, for å lage alt fra tøy, tråd, tepper og tau til hatter, pengesedler og potetsekker. Vi bruker også hele stengler, bark og røtter til å lage bruksgjenstander som kurver, koster og spaserstokker, uten å skille ut fibrene.

Omtrent 50 ulike arter brukes i større omfang, men kun noen få planter brukes i stor skala over hele jorden: Bomull, jute, hamp, lin og sisalagave.

Fra hvilke planter kommer klærne du har på deg i dag? Kommer noe av ditt tøy fra dyr?

 

Demonstrasjonen vil bli holdt av botaniker Kristina Bjureke fra NHM.

       Kristina Bjureke

Universitetslektor med hovedvekt på formidling innen botanikk. Bjureke har særlig kompetanse på planter i Indre Oslofjord og kulturlandskap, registreringsarbeid, skjøtselsplaner samt bevaring av sjeldne ville plantearter. Hun er kurator for Osloryggen, Skandinavisk rygg, slåttemarken, rød- og svartelistebedet og Urtehagen, samt prosjektleder for den nasjonale  frøbanken for ville norske arter.


Se videoer fra fjorårets lin-arrangement produsert av Oslo Met:

 

 

 

 

Publisert 21. juni 2018 13:35 - Sist endret 27. jan. 2019 15:40