Vitenkafe: Bier i byen

Velkommen til vitenkafé med honning på menyen.

Albert Einstein skal en gang ha sagt "dersom biene på jorda forsvant, ville menneskeheten ha fire år igjen å leve". Hvorvidt regnestykket er presist skal vi ikke slå fast, men at mange av våre matplanter er avhengige av insekter for å pollineres er et faktum.

Det er mange gode argumenter for birøkt i byen, men er pollinering et av dem? En vanlig misforståelse er at biedøden i USA er det samme som det vi opplever her i Norge med utrydningstrua bier. Det er feil. Biedøden i USA handler om tamme honningbier som forsvinner fra bikuber mens her i Norge forsvinner villbier fra naturen. Mangel på leveområder er en trussel for villbienes overlevelse. Er det riktig å gi villbiene konkurranse om matfatet fra honningbier, eller er ikke dette er reelt problem?

Møt birøkter Ragna Ribe Jørgensen fra Bybi som er Oslos urbane birøkterlag, Lars Ove Hansen, insektsforsker ved Naturhistorisk museum (NHM) og økolog Erik Stange fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).
 
Vi serverer kaffe/te og honningkake.
Gratis inngang!


Hva er vitenkafé?

Dette er en serie uformelle samtaler og diskusjoner om mat, natur og kultur. 

Noen av spørsmålene vi tar opp er hvordan vår matproduksjon påvirker den ville naturen. Hva har den ville naturen å tilby innen matproduksjon? Er det mulig å tilpasse dyrking til klimaendringer? Dette er spørsmål for oss alle, og ikke bare for politikere og forskere. 
I vitenkaféserien i høst på NHM vil du i en uformell setting møte forskere og eksperter på temaer knyttet til mat, natur og kultur. Like viktig som ekspertenes kunnskap er dine spørsmål, tanker og ønsker.

Vitenkaféen er en del av EU-prosjektet BigPicnic som er et samarbeidsprosjekt mellom botaniske hager i Europa og Uganda. Prosjektets mål er å skape engasjement og dialog om spørsmål knyttet til verdens matforsyning. 
 

Publisert 24. aug. 2018 06:58 - Sist endret 3. feb. 2020 13:06