Rød- og svartelistede planter

Sjeldne og truede planter havner på Norsk rødliste for arter, mens problematiske fremmede arter som truer vårt biologiske mangfold kommer på den norske svartelisten. Følg med på tur i Botanisk hage og bli godt kjent med planter fra begge listene. Hva kan du, jeg og forvaltningen gjøre?

Botaniske hager har levende og dokumenterte plantesamlinger som brukes i formidling, undervisning, bevaring og forskning. Botaniske hager er altså ikke bare steder der det dyrkes vakre planter i grønne omgivelser. Blant våre viktigste oppgaver er å vise frem artsmang­fold fra hele verden, og å ta vare på truede og sjeldne arter. Samtidig jobber vi med invade­rende fremmede arter for å hindre at disse ødelegger norsk natur. Med bakgrunn i dette inviterer vi til denne kvelden med tema truede og truede planter.

De botaniske hagene er fulle av fremmede arter, deriblant arter som er svartelistet. Vi har til og med et spesielt demonstrasjonsbed for problematiske fremmede arter som er en trussel mot norsk natur, hvor vi fjerner frukter og frø umiddelbart etter blomstringen slik at vi ikke bidrar til spred­ning av disse artene. Ved beskjæring av de mest risikofylte svartelisteartene sender vi hageavfallet til forbren­ning i stedet for å risikere spredning av plantedeler med komposten.

Foto: Ulla Schildt

Arter utryddes i et stort tempo over hele kloden. Bare i Norge står nærmere 400 plante-arter i fare for å dø ut. Norge har forpliktet seg til å ta vare på disse artene, og målet er at 75 % av truete plantearter skal bevares i ex situ-samlinger; det vil si i frøbank eller i levende samlinger. I kveld har du mulighet å lære deg mye om de planter vi tar vare på i våre levende bevaringsbed.

Vi holder denne omvisningen rett etter at den nye publikasjonen «Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste» har blitt offentliggjort gjennom Artsdatabanken i begynnelsen av juni 2018.

Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding.


Om omviseren:

Foto: Karsten Sund/NHM

Kristina Bjureke

Universitetslektor med hovedvekt på formidling innen botanikk. Bjureke har særlig kompetanse på planter i Indre Oslofjord og kulturlandskap, registreringsarbeid, skjøtselsplaner samt bevaring av sjeldne ville plantearter. Hun er kurator for Osloryggen, Skandinavisk rygg, slåttemarken, rød- og svartelistebedet og Urtehagen, samt prosjektleder for den nasjonale frøbanken for ville norske arter.

Publisert 25. apr. 2018 14:22 - Sist endret 26. jan. 2019 17:59