Osloryggen og slåttemarka - omvisning

Juni måned byr på mye og variert blomstring på våre anlegg med norske ville planter i Botanisk hage: Osloryggen og Slåttemarken.

Foto: Kristina Bjureke, NHM

Slåttemarker og de kalkrike øyene i indre Oslofjord tilhører våre mest artsrike naturtyper, og vi kan gjerne kalle dem levende genbanker. I kveld kan du bli bedre kjent med naturtypene og vekstene der, og stille godt forberedt for utflukter i sommer.

Det er fullt mulig å anlegge norsk natur i en botanisk hage, og vi etterstreber å vise publikum mer og mer av vår egen flotte vegetasjon og natur her på Tøyen. Vår natur er både til formidling og bevaring. Denne kvelden vil du få en innføring i hvordan vi hentet stein, grus og frø for å etablere eng og kalkbakke, og det blir også en forklaring til våre forsøksfelt hvor vi undersøker ulike metoder å etablere eng.

For å laste ned informasjonsbrosjyre (pdf) om svartelistede planter i Norge trykk her.

Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding.


Om omviseren:

Foto: Karsten Sund/NHM

Kristina Bjureke

Universitetslektor med hovedvekt på formidling innen botanikk. Bjureke har særlig kompetanse på planter i Indre Oslofjord og kulturlandskap, registreringsarbeid, skjøtselsplaner samt bevaring av sjeldne ville plantearter. Hun er kurator for Osloryggen, Skandinavisk rygg, slåttemarken, rød- og svartelistebedet og Urtehagen, samt prosjektleder for den nasjonale frøbanken for ville norske arter.

Publisert 25. apr. 2018 14:22 - Sist endret 26. jan. 2019 17:28