Frokostforedrag: Vegetasjonens rolle i klimasystemet

Hvilke typer av vegetasjon vil vinne og hvilke vil tape i fremtidens klima? Foredrag med Jarle W. Bjerke fra Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Last ned mediefil

Hvilke typer av vegetasjon vil vinne og hvilke vil tape i fremtidens klima? Svaret er komplisert. For mens varmere og lengre somre kan gi økt plantevekst, fører varmere vintre til mer plantestress. Samtidig påvirker også vegetasjonen i seg selv klimasystemene, blant annet gjennom endrede plantesamfunn i alpine og arktiske strøk. 

Hele dette intrikate samspillet skal seniorforsker ved NINA (Norsk Institutt For Naturforskning), Jarle W. Bjerke, forsøke å lede oss gjennom på sitt foredrag tirsdag 10. april.

Velkommen til det tredje frokostforedraget i serien "Natur i endring", som handler om endringer in natur og klima, med et spesielt fokus på overgangen mellom skog og fjell. Arrangementet er gratis, men krever påmelding fordi det er begrenset antall plasser: (OBS! Du er altså ikke garantert plass om du bare står på «Skal» på Facebook-eventet).

Om foredragsserien

Hvordan vil ditt favorittfjell se ut om 50 år? Både skogene og trærne er i dag på tur oppover de norske fjellene, men vi vet foreløpig ikke nok om hvorfor og hvor fort det skjer. Gjengroing etter hogst ved nedlagte setre og støler spiller en stor rolle, men også økte temperaturer bidrar til å heve skoggrensa. Mer skog i fjellene vil i sin tur forsterke klimaendringene ytterligere. I en serie frokostforedrag skal vi belyse hvordan og hvorfor norsk natur er i endring, og hva som kan bli konsekvensene. 

Ny serie med frokostforedrag hvor temaet er hvordan og hvorfor den norske naturen endrer seg. Foredragsserien er en del av et større folkeforskningsprosjekt i samarbeid mellom Naturhistorisk museum og Den Norske Turistforening, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

 

Emneord: Natur, klimaendringer, vegetasjon, naturiendring
Publisert 2. apr. 2018 10:52 - Sist endret 27. jan. 2019 00:53