Villblomstenes dag

Denne blomsterturen tar deg med til øyene Gressholmen og Rambergøya i indre Oslofjord.

Hvitkinngås i hav av blodstorkenebb. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Bli med på Villblomstenes dag 19. juni 2016. Det er en unik anledning til å bli kjent med naturen i ditt nærmiljø og lære mer om blomster. På Villblomstenes dag arrangeres turer over hele landet!

I hele Norden arrangeres blomstervandringer denne søndagen. Norsk Botanisk Forening er hovedansvarlig for turene her i vårt land.

Vi vil invitere deg med på blomstertur til Gressholmen og Rambergøya i Indre Oslofjord og til å være med og feire Villblomstenes dag. Ta gjerne med niste!

NB: Vi møtes ved brygga på Gressholmen. Båt B4 går fra Rådhuskaia kl 10.00, og er framme på Gressholmen kl 10.11.

Turen gjennomføres uansett vær.

Blomsterprakten på Gressholmen og de andre øyene i indre Oslofjord er unik. Øya har milde vintre, og Oslofjorden og åsene rundt fungerer som et slags drivhus.

På øyene i indre Oslofjord er det spesielt tørt og varmt om sommeren. Derfor må mange planter tåle tørke, som for eksempel smørbukk, bitterbergknapp og hvitbergknapp. Flere av plantene du finner på Gressholmen trenger kalkrik jord for å trives. Det er det rikelig av på øyene, men ikke i Nordmarka og Østmarka. På den kalkrike berggrunnen finner vi en rikdom av arter – og juni måned er en fin tid å besøke øyene på.

Vi vil se på både vanlige og sjeldne arter og snakke om hva som er karakteristisk for vegetasjonen på øyene. På de åpne engene på grunnlendt kalkmark vokser bakketimian, bergmynte (oregano), knollmjødurt, stjernetistel, rundskolm, nikkesmelle, nakkebær, vill-løk og mange andre arter. Nær strandkanten i bukten mellom øyene vokser helt andre arter, der har vi mulighet å hilse på jordbærkløver!
I løpet av turen vil vi diskutere de fremmede arter som sprer seg i naturen, og på Gressholmen og Rambergøya. Her er det arter som russesvalerot, rynkerose og ulike arter av mispel som er i spredning. Turleder vil også informere om skjøtselen av øya og om den brokete historie som øya har hatt.

Villblomstenes dag har vært arrangert i Danmark siden 1988. I 2002 ble Sverige og Norge med for første gang. Finland har arrangert Villblomstenes dag fra 2003.


Kristina Bjureke er universitetslektor ved NHM.

Honorata Kaja Gajda er floravokterkoordinator for Botanisk Forening, og jobber med kartlegging av sjeldne og svartelista planter i hele landet.


Publisert 29. okt. 2015 10:15 - Sist endret 26. jan. 2019 08:59