Vikingdag

Opplev hvordan vikingene brukte naturressurser.

Vikingtiden er en viktig del av vår skandinaviske kulturarv, men den har mange naturhistoriske sider også. Vi viser noen av de planter, dyr og steiner som var viktige i hverdagen den gang.

Folk i vikinginspirerte drakter vil vise og fortelle:

  • matlaging
  • demonstrasjon av kvernstein
  • arkeologiske sandkasser
  • medisinplanter
  • plantefarging av klær
  • klebersteinsdemonstrasjon
Foto: Anneleen Kool, NHM
Foto: Anneleen Kool, NHM

Vikingdagen blir organisert av Anneleen Kool og Marit Grønbech ved NHM

Publisert 29. okt. 2015 10:15 - Sist endret 26. jan. 2019 07:55