Fra naturstein til kulturhus

Et miniseminar om arkitektur og geologi (gratis)

Fasaden til det nye Nasjonalmuseet skal kles i Oppdalskifer. Illustrasjonen: MIR kommunikasjon/Kleihues + Schuwerk/Statsbygg

En steinhugger bøyer seg over emnet sitt med hammer og meisel, retter et slag og stopper opp. Kjenner etter vibrasjonene bergarten svarer med, klangen, sprekkene som dannes. Bestemmer neste slag.

En arkitekt vurderer bergartens materielle egenart, oppfatter linjene i en bergarts struktur, eller fargen og gløden i overflaten. Hva gir det riktige uttrykket, den ønskede atmosfæren?

Geologen ser på sandsteinen huset er bygget av, og tenker på hvordan den glitrende, hvite sandstrandenden var for over 1 milliard år siden.

Et cargoskip fra Kina reiser Jorden rundt tunglastet med stein og brenner av store mengder fossile brennstoff. Samtidig nedlegges et steinbrudd i Norge.

Kulturhus, institusjoner og husene vi bor i, er det som omgir oss gjennom hele livet. De er materielle og immaterielle størrelser som påvirker livene våre og vår livskvalitet. Vi ønsker å rette søkelyset mot disse verdiene og håper at aktører som arbeider med bygg på ulike måter kan oppdage viktige sider ved den naturressursen stein er.

Program

Kl. 14.00 – 14.10               Ellen Christina Sjøwall, utstillingsdesigner, Naturhistorisk museum (NHM) ønsker velkommen og deler betraktninger om stein som symbol

Kl. 14.10 – 14.30               Anne Birkeland, geolog, Naturhistorisk museum (NHM): Hva forteller bergartene vi bruker om hvordan landet har blitt til

Kl. 14.30 – 15.00               Eva Stavsøien, steinhugger, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NRD): Hva skjuler seg av kompetanse og historie i steinhuggerens arbeid?

Kl. 15.00 – 15.30               Arnstein Sande, arkitekt og teamleder i arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk som tegner nytt Nasjonalmuseum: Hvilket blikk bruker arkitekten på stein? Hva ser han etter, hva skal steinen bidra med til bygget?

Kl. 15.30 – 16.00               Diskusjon og spørsmål

Kl. 16.00 – 17.00               Steinaktiviteter utenfor Tøyen hovedgård

  • Test din steinkunnskap
  • Smak på stein
  • Se hvordan en steinhugger arbeider og prøv å hugge i kleberstein selv
  • Bli med på en steintur i Botanisk hage. Vi ser på Siebkes skiferbenk som er laget av Oppdalskifer og Tronstolen som er laget av nasjonalsteinen Larvikitt. Til slutt ser vi på de ulike typene marmor og granitt som ble vurdert brukt til Operahuset i Oslo. Hvordan ser de ut nå, ti år etter?

 

Publisert 29. okt. 2015 10:15 - Sist endret 26. jan. 2019 06:51