Slik påvirker menneskene fuglenes forplantning

Hvordan alt fra fuglemating til forurensing kan påvirke fuglenes evne til å formere seg.

Hønsehauker under paring. Foto: Bjørn Aksel Bjerke, NHM

Mennesker påvirker naturen på mange måter, og våre aktiviteter har mange konsekvenser for dyrelivet. I dette foredraget tar vi for oss noen eksempler på hvordan fuglenes liv og forplantning har forandret seg på grunn av menneskene og våre gjøremål. For eksempel ser vi på fuglemating – kan fuglene få dårligere spermkvalitet av solsikkefrø? I en større skala har vi forurensing og ulykker – hvordan går det med fuglene i Tsjernobyl?


Hanna Nyborg Støstad tok Master i økologi og naturforvaltning ved University of York, England, og er nå stipendiat ved NHM hvor hun forsker på seksuell seleksjon hos fugler.


Publisert 29. okt. 2015 10:15 - Sist endret 31. aug. 2020 11:50