Planteliv og geologi på Hovedøya

Hovedøya har en vakker og verdifull natur. Bli med på utflukt med vekt på øyas planteliv og geologi.

Murburkne vokser mellom steinene på klosterruinen på Hovedøya. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Neppe noe annet område innen Oslo kommunes grenser rommer så mange natur-, kultur- og rekreasjonsverdier som Hovedøya gjør på sitt beskjedne areal.

Fra tidlig på 1800-tallet har botanikere og geologer dratt til Hovedøya for å studere plantelivet og geologien der. Nå er det din tur til å bli kjent med denne berømte øya!

Hovedøya har en meget spesiell flora hvor mange planter har sitt nordligste vokseområde. Hovedøya er et tydelig eksempel på hvordan floraen er avhengig av geologiske forhold. Både den kalkrike berggrunnen og det lune landskapet som dannes av Oslofjorden og åsene rundt gir gode vekstforhold. På øyene i indre Oslofjord er det spesielt tørt og varmt om sommeren. Derfor må mange planter tåle tørke, som for eksempel smørbukk og hvitbergknapp.

I Norge vokser det omtrent 2000 forskjellige ville karplantearter. Av disse er over 500 funnet på Hovedøya fra 1850 til i dag! Og dette på et område som bare er en halv kvadratkilometer. Kalkrik berggrunn, godt klima og mangfoldig bruk av øya er hovedårsakene til det høye antallet av plantearter.

Hovedøyas historie begynte for 500 millioner år siden som bunnen i et grunt hav i varme strøk av jordkloden. Det er bergartene på Hovedøya som forteller oss denne historien. Selve landskapet ble formet under siste istid, og fortsatt foregår det geologiske prosesser på øya.

Ta med matpakke!

NB: Båt avgår fra Rådhuskaia kl. 11.15, sjekk båttider på ruter.no


Kristina Bjureke er universitetslektor ved NHM.

Hans Arne Nakrem er professor ved NHM.


Publisert 29. okt. 2015 10:15 - Sist endret 25. jan. 2019 10:25