Menneskeparasitter – dyrene i vårt indre

Det er anslått at minst 1/3 av verdens befolkning har parasittinfeksjoner.

En rekke bendelmarker er parasitter hos menneske. Fra NHMs samlinger. Foto. Einar Strømnes, NHM

Over store områder i verden medfører parasittiske dyr et betydelig medisinsk, økonomisk og samfunnsmessig problem. Parasittene gir fysiske og psykiske plagene, reduserer arbeidsevnen og tar faktisk årlig livet av flere millioner mennesker. Mye kan gjøres for å forbedre dagens situasjon, men én nøkkelfaktor er i alle fall økt kunnskap om parasitter og hvordan de spres. I dette foredraget ser vi litt nærmere på de vanligste menneskeparasittene. Ikke nødvendigvis de farligste, men de som infiserer flest mennesker på jorda – fra 50 millioner personer og oppover.


Einar Strømnes er parasittolog og førstelektor ved NHM.


Publisert 29. okt. 2015 10:15 - Sist endret 27. jan. 2019 05:39