Bondens marked i Botanisk hage

Kortreist mat direkte fra produsentene.

Bondens marked besøker Botanisk hage for tredje gang. Her møtes produsenter og forbrukere ansikt til ansikt. På denne måten kan kundene få svar på hvor og hvordan maten er produsert, og få gode råd om hvordan råvarene kan brukes. Vi ønsker å tilrettelegge for den gode samtalen om mat.

På Bondens marked selger lokale produsenter sine kortreiste produkter direkte til forbruker. Kundene kjøper varer fra produsenter som selv har dyrket, avlet, fanget, fisket, sanket eller på annen måte framskaffet råvarer til mat og/eller foredlet produktet selv.

Vi stiller følgende krav til produsentene våre:

  1. Råvarene skal være lokale og sporbare (så langt praktisk mulig)
  2. Foredlingen skal ha et håndverksmessig/småskalapreg
  3. Produsenten(e) skal selv stå for salget på Bondens marked

Kundene skal få kjøpe ferske, hjemmelagede produkter, samtidig som produsenten sitter igjen med mest mulig av verdiskapningen knyttet til produktet han eller hun har laget.

Bondens marked Oslo har ca. 50 andelseiere. Omtrent halvparten av disse er jevnlig med på markedene, mens de resterende er med i mindre grad.

For mer info se www.bondensmarked.no

Denne søndagen skjer det mer ved NHM

Ole Martin Kildahl solgrte elgkaker under Bondens marked 2015. Foto: Ram Gupta, NHM

Publisert 29. okt. 2015 10:15 - Sist endret 26. jan. 2019 02:04