Lærerkurs: Jordas dannelse, dynamikk og utvikling

Kurs for lærere, lektorer og andre interesserte.

Deltagerbakgrunn

Interesse for naturvitenskap
Bakgrunn i kjemi og fysikk, tilsvarende naturfaglig spesialisering i videreg. skole

Arrangør og foreleser

Reidar Trønnes, Naturhistorisk museum

Program

10.00 - 10.15: Introduksjon, kort deltagerpresentasjon
10.15 - 11.00: Solsystemet blir til
11.15 - 12.00: Planetvekst og kjernedannelse
12.00 - 13.00: Lunch og diskusjoner (Tøyen hovedgård kafeteria er åpen)
13.15 - 14.00: Jordas indre struktur
14.15 - 15.00: Hva er platetektonikk ? Vår søsterplanet Venus uten platetektonikk
15.15 - 16.00: Jordas indre dynamikk og utvikling
Fra 16.00: Muligheter for frukt, kaffe, te og diskusjoner

Ingen kursavgift, men lunch må kjøpes/bringes av hver enkelt.

Fremdeles noen ledige plasser

Informasjon og påmelding:
r.g.tronnes@nhm.uio.no, tel. 2285 1644

Arrangementet skjer i anledning Planeten Jordas år og Geologiens dag 2009.

Andre arrangementer under Geologiens dag:
11.9.: Geologiens dag 2009 for skoleklasser
12.9.: Båttur: Landskapet i indre Oslofjord
12.9.: Hovedarrangement på Universitetsplassen
12.9.: Miljøgeologi - fra livets opprinnelse til i dag - sju foredrag for alle
13.9.: Ekskursjon til Hovedøya

Les mer på www.geologiensdag.no.

Publisert 10. mai 2019 15:53 - Sist endret 10. mai 2019 15:53