Blant inuit og isbjørn på Grønland

Om feltopphold for å merke isbjørn i april 2009 i den lille bygden Niaqornat på nordvest Grønland.

Øystein Wiig, professor ved NHM, vil fortelle fra sitt opphold i den lille bygden Niaqornat på Vest-Grønland, der han oppholdt seg hele april 2009 for å merke isbjørn ute på drivisen i Baffinbukta. I Niaqornat bor det ca 60 grønlendere som lever av fangst og fiske. Det er 8 skolebarn i den lille skolen. I området utenfor Niaqornat planlegges det oljevirksomhet. I forbindelse med dette vil grønlandske myndigheter ha mer informasjon om vandringene til isbjørnene som lever i området. Våren 2009 ble det derfor merket isbjørn med radiosendere her for å følge deres vandinger i regi av Grønlands Naturinstitutt. Wiig deltok i dette arbeidet, og vil fortelle om livet i Niaqornat og på isen i Baffinbukta.

 

Se også:
Reisebrev fra isbjørnens rike (15. apr.)

Niaqornat

Publisert 10. mai 2019 15:53 - Sist endret 10. mai 2019 15:53