Darwins teori om seksuell seleksjon

Misforstått, ignorert og grensesprengende.

De aller fleste arter på jorden opptrer i to former, som hanner og hunner. Charles Darwin innså at evolusjon av arter er uløselig knyttet til det faktum at det finnes to kjønn. I 1871 utga han boken "The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex" som danner grunnlaget for den moderne forståelse av evolusjonsprosesser.

 

Dette foredraget belyser hvordan Darwins teori om seksuell seleksjon kan brukes spesielt til å forstå menneskets utvikling.

Ved professor Jan T. Lifjeld, NHM.

Publisert 10. mai 2019 15:47 - Sist endret 10. mai 2019 15:47