Darwin og verdensreligionene

Hvordan mottok de forskjellige religionene utviklingslæren?

”Jeg er klar over at konklusjonene i dette verket vil bli fordømt som svært ureligiøse av noen.” skriver Darwin i det siste kapittelet i boken The Descent of Man, utgitt i 1871.

 

Det var imidlertid ikke én eller noen få veldig klare og avgrensede religiøse reaksjoner på Darwin. Reaksjonene var så mange i hans egen samtid og i tiden som fulgte, at man kan snakke om mottagelsen, eller resepsjonen, av Darwin, som et eget akademisk felt innenfor vitenskapshistorien. Det er skrevet mange bøker og artikler om hvordan Darwin og hans lære ble mottatt i forskjellige sammenhenger.

Ikke minst er det skrevet stabler av litteratur om den mottagelsen Darwin fikk i sitt eget hjemland, England. Mange vil for eksempel ha hørt om den berømte debatten i Oxford mellom Darwins venn og forsvarer Thomas Huxley og Samuel Wilberforce, biskop av Oxford. Biskopen, som også var vitenskapsmann, angrep Darwins støttespillere i et foredrag holdt i regi av The British Association for the Advancement of Science.

Torkel BrekkeHistorien om hvordan Darwin og hans teori er blitt mottatt i andre religioner enn kristendommen er imidlertid nærmest ukjent. Hvordan er Darwin og hans utviklingslære blitt behandlet, mottatt, diskutert og kritisert blant muslimer, hinduer, jøder, buddhister og andre? I dette foredraget vil jeg se litt nærmere på dette temaet, og jeg skal forsøke å trekke fram noen få representative eksempler fra forskjellige religioner i noen bestemte historiske perioder. Vi vil se at utviklingslæren kan brukes til så mangt, og at den ikke sjelden får politisk betydning.

Ved førsteamanuensis Torkel Brekke (bildet), Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO.

Publisert 10. mai 2019 15:47 - Sist endret 10. mai 2019 15:47