Darwin, Gud og politikken

Foredrag av Thomas Hylland Eriksen som markering av 150-årsjubileet for utgivelsen av "Artenes opprinnelse" 24. november 1859.

Thomas Hylland EriksenDet er vanlig å anta at darwinismen står i konflikt med religion, og at den inneholder et "sosialdarwinistisk" politisk program. I virkeligheten er det mer komplisert enn som så.

 

Darwinismen tar ikke mål av seg å motbevise Guds eksistens, og den kan tolkes politisk på mange måter. Både sosialister, liberalere, fascister og andre har hentet inspirasjon fra Darwin i et forsøk på å gi en vitenskapelig begrunnelse for sine politiske syn. Foredraget henter eksempler både fra fortid og nåtid, og viser at darwinismen er en langt mer åpen og flertydig idébygning enn det er vanlig å anta.

Ved professor Thomas Hylland Eriksen (t.v.), Sosialantropologisk institutt, UiO.

Støttet av Oslo Folkeakademi.

Publisert 10. mai 2019 15:45 - Sist endret 10. mai 2019 15:45