Lag din egen blomstereng

Drømmer du om å lage din egen blomstereng? Vi gir deg tips om valg av planter som er gode nektar- og pollenkilder for insekter og råd om jord, stell, prikling og annet. Arrangementet er gratis, uten påmelding og åpent for alle.

Enger med ville blomster er fargesprakende og i tillegg viktig for mangfoldet av insekter. Denne kvelden vil vi forklare hvordan vi etablerte eng i Botanisk hage med frø fra ville planter i kommunen. Vi vil også gi råd om jord og stell og vise hvordan vi sår, prikler og plugger ut planter.

Mesteparten av kvelden blir ute – kle deg godt!

Vi vil at du skal bli inspirert til å velge planter som er gode nektar- og pollenkilder for insekter. Mer fakta og forslag til artslister for Østlandet finner du på: blomstermeny.no.

Sjekk ut våre nye sider om hvordan du kan anrette din egen blomstereng

Bymiljøetaten vil også være representert for å fortelle om kommunens satsning på etablering av blomsterenger i Oslo.

Arrangementet er gratis, uten påmelding og åpent for alle.

Oppmøtested

Utenfor Lids hus (Botanisk museum; lenke til Google Maps), Botanisk Hage, Naturhistorisk museum.


Om kurslederne:

Foto: Karsten Sund / NHM

Kristina Bjureke er universitetslektor med hovedvekt på formidling innen botanikk. Bjureke har særlig kompetanse på planter i Indre Oslofjord og kulturlandskap, registreringsarbeid, skjøtselsplaner samt bevaring av sjeldne ville plantearter. Hun er kurator for Osloryggen, Skandinavisk rygg, slåttemarken, rød- og svartelistebedet og Urtehagen, samt prosjektleder for den nasjonale frøbanken for ville norske arter.


Foto: Karsten Sund / NHM

Tor Salve Mjaaland er gartner i Botanisk hage med hovedansvar for Fjellhagen. Han er også leder for oppformeringsarbeidet av slåttemarken som er opprettet i hagen


Foto: Karsten Sund / NHM

Gro Hilde Jacobsen er biolog og ansatt i Oslo kommune. Hun jobber i Bymiljøetatens miljødivisjon hvor hennes primæroppgaver er knyttet til bevaring av biologisk mangfold gjennom restaurering, skjøtsel og nyetablering av blomsterenger i Oslo. Tilrettelegging for pollinerende insekter ved å lage et nettverk av blomstrende områder i byen er en viktig del av dette arbeidet.

Emneord: blomstereng, slåttemark, eng, bymiljø, Kulturlandskap
Publisert 27. feb. 2018 11:42 - Sist endret 30. apr. 2018 14:29