Frøkveld – drop in

Besøk vårt frøkontor og se hvordan vi renser, oppbevarer og spiretester frø. Lær om Norsk nasjonal frøbank med ville frø. Det er liten plass på kontoret, så vi praktiserer drop-in fra 16-19.

Ertevikke – Vicia pisiformis

Foto: Karsten Sund / NHM

Frø, frø, frø – i alle former og farger!

  • Lær hvordan du samler frø
  • Prøv å brette din egen frøkonvolutt
  • Se hvordan vi renser, oppbevarer og utfører spiretester på frø.

Vi vil også vise fram eksotiske frø med spennende former og funksjoner. Blant annet kan du få titte på verdens største frø. 

Vi forklarer hvordan vi bevarer frø i den norske nasjonale frøbanken. Dette er frø av sjeldne og truete ville arter i Norge, som skal bevares for fremtiden. For å kontrollere deres kvalitet utfører vi spiretester på dem. Dette vil vi demonstrere denne kvelden.


Om omviserne:

Foto: Karsten Sund/NHM

Kristina Bjureke

Universitetslektor med hovedvekt på formidling innen botanikk. Bjureke har særlig kompetanse på planter i Indre Oslofjord og kulturlandskap, registreringsarbeid, skjøtselsplaner samt bevaring av sjeldne ville plantearter. Hun er kurator for Osloryggen, Skandinavisk rygg, slåttemarke, rød- og svartelistebedet og Urtehagen, samt prosjektleder for den nasjonale frøbanken for ville norske arter.


Foto: Karsten Sund/NHM

Liv Aarvoll

Gartner i Botanisk hage med hovedansvar for Dufthagen, Urtehagen og Røsengbed. I vinterhalvåret jobber Liv også med rensing av frø og spiretester på frøkontoret. 


Foto: Karsten Sund/NHM

Tor Salve Mjaaland

Gartner i Botanisk hage med hovedansvar for Fjellhagen. Han er også leder for oppformeringsarbeidet av slåttemarken som er opprettet i hagen. I vinterhalvåret jobber Tor også med rensing av frø og spiretester på frøkontoret. 

Emneord: frø, frøkontoret, Nasjonal frøbank
Publisert 14. mars 2018 11:40 - Sist endret 23. apr. 2018 11:30