Hva skjer med Norges mest omtalte benk?

Naturhistorisk museum (NHM) inviterer til dialogmøte om Carl von Linné-benken som står i Botanisk hage.

Tegning av benk og mikrofon med stativ.

Debatten om benken skapte store overskrifter i media høsten 2020. Bakgrunnen var at bydelsutvalget i Gamle Oslo ba museet om å fjerne dedikasjonen til Carl von Linné.

Bydelsutvalgets begrunnet anmodningen slik: "Ved fremtidige formidling og markeringer av Linnés arbeid og virke, så oppfordrer vi på det sterkeste til å opplyse om begge sider av Linnés vitenskapelige historie, ikke bare som botanikeren som ble kjent for plantesystemet sitt og latinske navn på planter, men også botanikeren som var blant de tidligst kjente vitenskapelig rasistene gjennom hans arbeid med å systematisere og klassifisere mennesker etter farger."

Det ble avholdt et dialogmøte mellom NHMs ledelse og de to initiativtagerne i løpet av høsten. Det ble også konkludert fra NHM og Universitetet i Oslo sin side om at benken blir stående, men at museet vil se på hvordan vi skilter benken og aktualisere debatten rundt temaet gjennom et arrangement rettet mot publikum.

Benken ble tatt inn for vedlikehold sist vinter. Når vi nå setter den ut i Botanisk hage igjen, går vi tilbake til sentrale aktører i nabolaget for å få synspunkter på benken og debatten.

Paneldetagerne kommer til å dele noen tanker om benken. Og de vil blant annet bli spurt om:

  • Hva kan kulturminner som benker, statuer og installasjoner representere?
  • Hvordan kan historiske skikkelser og tidligere tiders oppfatninger oppleves og forstås på forskjellige måter sett i lys av rasisme, identitet og mangfold?

Paneldeltagere:

Stian Antonsen, SV-politiker og medlem av bydelsutvalget i Gamle Oslo

Dag O. Hessen, biolog og forfatter av boka «Carl von Linné»

Jon Aga, leder av ungdomsrådet i bydel Gamle Oslo

Hashim Mayow, nestleder i Samarbeid for inkluderende dialog (SID)

Brit Lisa Skjelkvåle, direktør for Naturhistorisk museum

Ordstyrer: Torkjell Leira, seniorrådgiver Naturhistorisk museum

Arerangementet strømmes. 
Klikk her for å følge arrangementet.

Emneord: Linné, Linnébenken, rasismedebatt
Publisert 4. juni 2021 15:29 - Sist endret 10. juni 2021 15:27