Dragehode og andre truede blomster

Dragehode er oppført som sårbar på Norsk rødliste. På denne kveldsomvisningen får du se den i blomst i Botanisk hage. Og du får høre hvorfor Norge har en nasjonal handlingsplan for å bevare denne vakre planten. Arrangementet er gratis, men det er begrenset antall plasser. Møt opp i god tid.

lilla blomster, dragehode blomster

Foto: Kristina Bjureke

Nå får du mulighet til å bli nærmere kjent med den sjeldne dragehode, Dracocephalum ruyschiana.

På omvisningen blir du også kjent med andre arter som er med på rødlisten. Botanisk hage er sterkt engasjert i arbeidet for å bevare truede plantearter. Vi har en stor samling planter og frø av ville plantearter som er truet i norsk natur. Derfor tar vi en runde til de ulike anleggene hvor vi har bevaringsbed.

Til slutt får du lære om den nasjonale frøbanken for truede arter. Den ligger i sidefløyen på Palmehuset og er ikke tilgjengelig for publikum. Men du får en innføring i hvordan vi oppbevarer frø av truede planter fra hele landet – og hvordan vi tester dem regelmessig for spireevne.

Det kreves ikke påmelding, men først-til-mølla prinsippet gjelder. Begrenset antall plasser – maksimum 20 deltagere. Frammøte og registrering på plassen foran Lids hus. Vær ute i god tid!

Praktisk

Om omviseren

Foto: Karsten Sund/NHM

Kristina Bjureke

Universitetslektor med hovedvekt på formidling innen botanikk. Bjureke har særlig kompetanse på planter i Indre Oslofjord og kulturlandskap, registreringsarbeid, skjøtselsplaner samt bevaring av sjeldne ville plantearter. Hun er kurator for Osloryggen, Skandinavisk rygg, slåttemarken og risikobedet., samt prosjektleder for den nasjonale frøbanken for ville norske arter.

 

Emneord: dragehode, Botanisk hage, blomstring, Rødlistearter
Publisert 2. juni 2021 16:30 - Sist endret 2. juni 2021 16:30