AVLYST: Lag din egen blomstereng

Som et tiltak for å forebygge koronasmitte er arrangementet avlyst. Les mer på UiO.no.

En eng med ville blomster er fargesprakende og i tillegg viktig og nødvendig for mangfoldet av insekter. Vi forklaret hvordan vi etablerte eng i Botanisk hage med frø fra ville planter i kommunen. Du får også råd om jord og stell og vi viser hvordan vi sår, prikler og plugger ut planter.

Bildet kan inneholde: blomst, lavendel, anlegg, purple, blomstrende plante.

Mange offentlige etater og private hageeiere ønsker å bytte ut kortklipte, monotone plener med artsrike blomsterenger. For noen er motivasjonen at en blomstereng er vakker og fargerik, for andre at den er mindre arbeidskrevende enn plen siden den som regel bare skal slås en gang i løpet av sensommeren. Mens de fleste har de pollinerende insektene og artsmangfoldet i tankene.

Det å skape en variert og fargerik blomstereng er imidlertid ikke gjort i en håndvending. De gamle, artsrike slåtteengene i kulturlandskapet er blitt til gjennom mange generasjoners høsting av høy til vinterfôr, der verken kunstgjødsel eller plantevernmidler var i bruk. På sensommeren var det tid for slåttonn, ofte i kombinasjon med beiting både om våren og høsten. Disse økologiske forholdene er umulige å gjenskape på kort tid.
Likevel det er ikke en umulighet å få til et aldri så lite blomstervell av norske stedegne markblomster på deler av plenen, og som vi med god rett kan kalle ei blomstereng.

I vår eng i Botanisk hage vokser vanlige ville engplanter, mange av dem er rike på nektar og/eller pollen. Ulike blomster tiltrekker seg ulike insekter.  For å få et mangfold av insektarter må man ha et mangfoldig matbord.

Denne kvelden blir det demonstrasjon og forklaring hvordan vi gikk frem med å etablere eng, litt artskunnskap og praktisk opplæring i frøspiring, prikling, potting og passende jord.

 

Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding. Varlighet er avhenger av vær og antall deltagere.

.

 

 

Publisert 4. feb. 2020 15:18 - Sist endret 16. apr. 2020 14:15