Lær å registrere arter i Artskart og Artsobservasjoner. Delta via video

Det er stort behov for kartlegging av hvilke arter som finnes hvor i Norge. Vi inviterer til kurs der vi både lærer å kartlegge i felt og å legge inn våre funn på artsobservasjoner.no.

Vi håper mange vil lære seg å bruke dette verktøyet - det er enkelt og brukervennlig.

Delta på kurset online ved å klikke på følgende lenke:

https://uio.zoom.us/j/878809918

 

Hav, himmel, gress, mennesker på kne på gresset

Artsobservasjoner er den nasjonale databasen over arter der alle kan legge inn sine funn, uansett hvor du er i landet. Den er uavhengig, i den forstand at det er rapportøren selv som bestemmer hva som rapporteres, og som eier sine rapporterte artsfunn etterpå. De rapporterte artsobservasjonene kan fritt brukes av alle; allmennheten, forskere, organisasjoner og myndigheter. Disse utgjør et viktig bidrag i arbeidet med Norsk rødliste-arbeidet.

Observasjoner av sensitive arter er forbeholdt rapportøren, ansvarlige personer i organisasjonene og Artsdatabanken. Alle funn blir publisert først og kvalitetssikres etterpå.

Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding.

Publisert 4. mars 2020 09:09 - Sist endret 7. apr. 2020 23:17