Frøkveld – drop in

Besøk vårt frøkontor og se hvordan vi renser, oppbevarer og spiretester frø. Lær om Norsk nasjonal frøbank med ville frø.

Frøene til solblom

Solblom-frø kan minne litt om støvtørkere. Foto: Karsten Sund/Naturhistorisk museum

Frø, frø, frø – i alle former og farger!

  • Lær hvordan du samler frø
  • Prøv å brette din egen frøkonvolutt
  • Se hvordan vi renser, oppbevarer og utfører spiretester på frø

Vi vil også vise fram eksotiske frø med spennende former og funksjoner. Blant annet kan du få titte på verdens største frø. 

Vi forklarer hvordan vi bevarer frø i den norske nasjonale frøbanken. Dette er frø av sjeldne og truete ville arter i Norge, som skal bevares for fremtiden. For å kontrollere deres kvalitet utfører vi spiretester på dem, og du skal få se hvordan. 


Om omviserne

Foto: Karsten Sund/NHM

Kristina Bjureke er universitetslektor med hovedvekt på formidling innen botanikk. Bjureke har særlig kompetanse på planter i Indre Oslofjord og kulturlandskap, registreringsarbeid, skjøtselsplaner samt bevaring av sjeldne ville plantearter. Hun er kurator for Osloryggen, Skandinavisk rygg, slåttemarke, rød- og svartelistebedet og Urtehagen, samt prosjektleder for den nasjonale frøbanken for ville norske arter.


Foto: Karsten Sund/NHM

Liv Aarvoll

Gartner i Botanisk hage med hovedansvar for Dufthagen, Urtehagen og Røsengbed. I vinterhalvåret jobber Liv også med rensing av frø og spiretester på frøkontoret. 


Foto: Karsten Sund/NHM

Tor Salve Mjaaland

Gartner i Botanisk hage med hovedansvar for Fjellhagen. Han er også leder for oppformeringsarbeidet av slåttemarken som er opprettet i hagen. I vinterhalvåret jobber Tor også med rensing av frø og spiretester på frøkontoret. 


Praktisk

Passer for: Åpent for alle
Påmelding: Kreves ikke
Sted: Frøkontoret i Palmehuset (Kart i Google Maps)

Det er liten plass på kontoret, så vi praktiserer drop-in mellom 16:00 og 18:30. 

Emneord: frø, frøkontoret, Nasjonal frøbank
Publisert 25. feb. 2019 13:57 - Sist endret 6. juni 2019 11:59