Frøkveld – innsamling og bevaring

Besøk vårt frøkontor og se hvordan vi renser, oppbevarer og spiretester frø. Lær om Norsk nasjonal frøbank med ville frø. 

Ertevikke – Vicia pisiformis

Foto: Karsten Sund / NHM

Frø, frø, frø – i alle former og farger!

  • Lær hvordan du samler frø
  • Prøv å brette din egen frøkonvolutt
  • Se hvordan vi renser, oppbevarer og utfører spiretester på frø.

Vi vil også vise fram eksotiske frø med spennende former og funksjoner. Blant annet kan du få titte på verdens største frø. 

Vi forklarer hvordan vi bevarer frø i den norske nasjonale frøbanken. Dette er frø av sjeldne og truete ville arter i Norge, som skal bevares for fremtiden. For å kontrollere deres kvalitet utfører vi spiretester på dem. Dette vil vi demonstrere denne kvelden.


Om omviserne:

Foto: Karsten Sund/NHM

Kristina Bjureke

Universitetslektor med hovedvekt på formidling innen botanikk. Bjureke har særlig kompetanse på planter i Indre Oslofjord og kulturlandskap, registreringsarbeid, skjøtselsplaner samt bevaring av sjeldne ville plantearter. Hun er kurator for Osloryggen, Skandinavisk rygg, slåttemarke, rød- og svartelistebedet og Urtehagen, samt prosjektleder for den nasjonale frøbanken for ville norske arter.

 

Publisert 18. aug. 2022 13:39 - Sist endret 30. aug. 2022 11:09