Personer med emneord «metode»

Navn Telefon E-post Emneord
Amlien, Inge Senioringeniør +47 97106525 (mob) 97106525 inge.amlien@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Metode, Nevrovitenskap, MRI, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Andenæs, Agnes Professor +47 22845214 +47 22698711 (mob) agnes.andenas@psykologi.uio.no Kultur- og samfunnspsykologi, Metode, Sosialpsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi
Christophersen, Knut-Andreas Abben k.a.a.christophersen@stv.uio.no Metode, Statistisk analyse, Målingsteori, Databehandling
Czajkowski, Nikolai Olavi Førsteamanuensis +47 22845163 +47 93658585 (mob) n.o.czajkowski@psykologi.uio.no Metode, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi, Personlighetspsykologi
Ebrahimi, Omid V. Dobbelkompetansestipendiat - Psykologisk Institutt 902 32 909 omideb@uio.no Klinisk Psykologi, Depresjon, Angst, Traumelidelser og dissosiasjon, Metode, Psykometri, Mental helse under pandemier, COVID-19, Avdeling for klinisk psykologi
Eilertsen, Dag Erik Førsteamanuensis +47 22845208 +47 90847221 (mob) +47-90847221 d.e.eilertsen@psykologi.uio.no Metode, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi, Kognitiv psykologi, Sosialpsykologi, Personlighetspsykologi
Fostervold, Knut Inge Førsteamanuensis, Fagavdelingsleder +47-22845057 +47-90947827 (mob) k.i.fostervold@psykologi.uio.no Arbeids- og organisasjonspsykologi, Metode, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi
Garcia Grande, German Stipendiat +47 22855303 +47 46788674 (mob) +47-46788674 g.g.grande@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Metode
Hillesund, Solveig Postdoktor +47 90152562 (mob) solveig.hillesund@stv.uio.no Komparativ politikk, Krig og konflikt, Ikkevoldelige protesformer, Ulikhet, Metode
Iversen, Anders Bjørndahl Universitetslektor +47 22857662 +47 92452589 (mob) a.b.iversen@sv.uio.no Utviklingsstudier, Vitenskapsfilosofi, HIV/AIDS, Metode, Samfunnsgeografi
Jensenius, Francesca Refsum Professor +47 22842060 +47 91573512 (mob) f.r.jensenius@stv.uio.no Komparativ politikk, Politisk økonomi, Likestillingspolitikk, Valg og Demokrati, India, Latin Amerika, Metode
Jorem, Sigurd Stipendiat 46636776 sigurd.jorem@ifikk.uio.no Filosofi, Conceptual Engineering, Språkfilosofi, Metode
Knutsen, Carl Henrik Professor +47 22854244 +47 90955708 (mob) c.h.knutsen@stv.uio.no Komparativ politikk, Internasjonal politikk, Metode, Politisk økonomi, Demokrati, Diktatur, Økonomisk vekst, Spillteori, Anvendt statistikk
Kozák, Michal Postdoktor michal.kozak@psykologi.uio.no Sosiologi, Statistikk, Metode
Langsæther, Peter Egge Postdoktor +47 97011579 (mob) p.e.langsather@stv.uio.no Komparativ politikk, Metode, Statistikk, Valg og Demokrati, Konfliktlinjer, Klasse
Ni Bhroin, Niamh Forsker +47 45410967 +47 45410967 (mob) n.n.bhroin@media.uio.no Barn og medier, Medieinnovasjon, Samfunnsinnovasjon i medier, Sosiale medier, Deltakelse, Digital Literacy, Minority Languages, metode, Forskningsetikk, Digital kompetanse
Rose, Lawrence E Professor emeritus +47-22855175 l.e.rose@stv.uio.no Statsvitenskap, Statistikk, Komparativ politikk, Valg og Demokrati, Kommunepolitikk, Demokrati, Offentlig politikk og administrasjon, Metode
Sundet, Jon Martin Professor emeritus j.m.sundet@psykologi.uio.no Metode
Sørensen, Øystein Førsteamanuensis +47 22851148 +47 98806283 (mob) oystein.sorensen@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Nevrovitenskap, Nevropsykologi, Statistisk analyse, Metode, programvare, Databehandling, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Søyland, Martin Forsker +47 93662683 martin.soyland@stv.uio.no Komparativ politikk, Metode, Statistikk, Parlamentarisme, Stortinget, Natural Language Processing
Ulleberg, Pål Førsteamanuensis +47 22845339 +47 99223568 (mob) +47-99223568 pal.ulleberg@psykologi.uio.no Arbeids- og organisasjonspsykologi, Metode, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi