Personer med emneord «kreft»

Navn Telefon E-post Emneord
Andersen, Eva-Mari Stipendiat +47 22858126 +47 97086592 (mob) e.m.andersen@isp.uio.no somatisk sykdom, psykisk sykdom, kreft, kreftoverlevende, stress og mestring, sorg, jevnaldrenderelasjoner, disability studies
Brunvoll, Sonja Hjellegjerde +47-92087911 s.h.brunvoll@medisin.uio.no Ernæring, Kreft, Kostholdsforskning, Brystkreft
Edin, Nina Frederike Jeppesen Førsteamanuensis +47 22855492 +47 92812070 (mob) +47 92812070 n.f.j.edin@fys.uio.no Biomedisinsk fysikk, Biofysikk, Medisinsk fysikk, Strålingsfysikk, Strålingsbiofysikk, Kreft, Strålevern, Hypoxi, Lavdosestråling, Cellekinetikk, Celle- og molekylærbiologi, Livsvitenskap - life science
Farhan, Hesso Professor +47 22851217 +43699116620 (mob) hesso.farhan@medisin.uio.no Cellebiologi, Celle signalering, Kreft, metastase, Membrantransport, Proteostase
Frigessi, Arnoldo Professor +47 22851004 +47 95735574 (mob) +47-95735574 arnoldo.frigessi@medisin.uio.no Complex stochastic dependence, Statistical inference, Computational intensive statistics, Kreft, Biostatistikk, Stokastiske modeller, Livsvitenskap, Genetikk og epidemiologi
Hjartåker, Anette Professor +47 22851330 +47 40289790 (mob) anette.hjartaker@medisin.uio.no Ernæring, Kreft, Epidemiologi, Metodeutvikling og evaluering, Kostholdsforskning, Ernæringsepidemiologi
Kohn Luque, Alvaro Forsker +47 22851234 +47 92046563 (mob) a.k.luque@medisin.uio.no Matematikk, Vaskulær morfogenese, Beregningsbiologi, Kvantitativ biologi, Kreft, Multiskala-modeller, Matematisk onkologi, Matematisk biologi, Biostatistikk
Kuijjer, Marieke Gruppeleder +47 22840528 +47 48657914 (mob) marieke.kuijjer@ncmm.uio.no Bioinformatikk, Kreft, Genomikk, Statistikk sannsynlighetsregning og forsikring
Loge, Jon Håvard j.h.loge@medisin.uio.no Kreft, Atferd, Kreftoverlevere, Helserelatert livskvalitet og pasient-rapportert helse, Kommunikasjon mellom lege og pasient, Opptrening etter kreft
Mathelier, Anthony Gruppeleder anthony.mathelier@ncmm.uio.no Kreft, Genetikk, Genregulering, Transkripsjon faktor, Bioinformatikk, MicroRNA
Olweus, Johanna Professor II +47 22781325 +47 90054934 (mob) +47-900 54934 johanna.olweus@medisin.uio.no Kreft, Immunoterapi, Celler og molekyler, Livsvitenskap
Simonsen, Anne Gjøen Professor +47 22851110 +47 99350960 (mob) +47-99350960 a.g.simonsen@medisin.uio.no Hjernen og nervesystemet, Kreft, Cellebiologi, Membrantransport, Autofagi, Nevrodegenerative sykdommer, Livsvitenskap
Skålhegg, Bjørn Steen Professor +47 22851548 +47 99011610 (mob) b.s.skalhegg@medisin.uio.no Ernæring, Integrert metabolisme, Immunologi, Kreft
Solberg, Rigmor Professor +47 22857514 rigmor.solberg@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmasi, Legemidler, Cellebiologi, Molekylærbiologi, Biokjemi, Livsvitenskap - Life Science, Aterosklerose, Kreft, Osteoporose, Proteaser, Proteolytiske enzymer, Proteolyse, Cysteinproteaser, Legumain, Cathepsiner, Cystatin
Staff, Anne Cathrine (Annetine) Professor I - Obstetrikk og gynekologi +47-22119800 +47-41303081 (mob) a.c.staff@medisin.uio.no Diabetes og hormoner, Ernæring, Genetikk og epidemiologi, Hjerte, kar og lunger, Kjønnsorganer, Kreft, Mor og barn, Nyrer og urinveier
Tasken, Kjetil Professor II +47 22840500 +47 67132421 (mob) kjetil.tasken@medisin.uio.no Kreft, Immunologi, Cellulær signaloverføring, Livsvitenskap
Ursin, Giske Professor II +47 22851379 +47 99011452 (mob) giske.ursin@medisin.uio.no Genetikk og epidemiologi, Kreft
Veierød, Marit Bragelien Professor m.b.veierod@medisin.uio.no Biostatistikk, Epidemiologi, Ernæring, Kreft, Hjerte kar og lunger, Forskningsmetoder
Vitelli, Valeria Førsteamanuensis +47 22851011 +47 45114033 (mob) valeria.vitelli@medisin.uio.no Biostatistikk, Genetikk og epidemiologi, Kreft
Wisløff, Finn Georg Brun Professor emeritus f.g.b.wisloff@medisin.uio.no Helse og medisin, Blod og immunologi, Kreft
Zucknick, Manuela Førsteamanuensis +47 22851193 +47 90812078 (mob) manuela.zucknick@medisin.uio.no biostatistikk, kreft, risiko prediksjon, integrerende genomikk, genetikk, epidemiologi