Personer med emneord «ePhorte»

Navn Telefon E-post Emneord
Adamiec-Fidjeland, Maria Teresa Seniorkonsulent +47 22851670 +47 41551896 (mob) m.t.adamiec-fidjeland@nhm.uio.no ePhorte, Økonomi, Forskningsadministrasjon, Kontrakter, Basware, Innkjøper, HR-system, Vakt- og alarm
Andersen, Lena Seksjonssjef +47 22855330 +47 95921564 (mob) +47 95921564 lena.andersen@admin.uio.no ePhorte, Prosjektledelse, Arkiv
Arntzen, Elin Seniorkonsulent N/A elin.arntzen@stv.uio.no Masterprogrammet i statsvitenskap, Etter og videreutdanning (EVU), Studieveiledning, praksisemnet, STV4141, kontrakter for eksterne forelesere på master, ePhorte
Aronsen, Elisabeth Seniorkonsulent +47 22851674 +47 92402555 (mob) 92402555 elisabeth.aronsen@nhm.uio.no Administrasjon, Innkjøp, Forskerutdanning, ePhorte, Cristin, Arrangementer, Nettpublisering, Parat
Aulin, Thomas Rådgiver +47 22858666 +47 92652111 (mob) thomas.aulin@admin.uio.no Reise, Refusjon, Forskudd, ePhorte, Verneombud
Bakken, Karl Johan Ullavik Rådgiver +47 22856673 k.j.u.bakken@geo.uio.no Studieadministrasjon, Masteropptak, Timeplanlegging (TP), Canvas, FS, ePhorte, Masterprogram, EPN
Bakken, Kristian Bjelbøle Seniorkonsulent +47 91322559 (mob) k.b.bakken@geo.uio.no Studieadministrasjon, FS, ePhorte, Bachelorprogram
Berg, Anne-Gro Seniorrådgiver +47 22857776 +47 97189368 (mob) a.g.berg@admin.uio.no Rådgivning, Arkiv, ePhorte, Brukerstøtte, Opplæring, Nettpublisering
Berstad, Marie Seniorkonsulent +47 22857041 +47 41686626 (mob) marie.berstad@geo.uio.no Studieadministrasjon, Erasmus+, Semesterstart, Studieveiledning, FS, ePhorte
Bjerkaker, Stein Stølen Førstekonsulent +47 22850418 +47 95860109 (mob) s.s.bjerkaker@media.uio.no studieadministrasjon, studier, eksamen, FS, Inspera, canvas, nettsider, TP, ePhorte
Borge, Henrik Arnold Seniorkonsulent +47 22844053 +47 46649073 (mob) h.a.borge@admin.uio.no Arkiv LOS, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning, Innsynsbegjæringer, kurs
Båum, Anne Rådgiver +47 23074409 +47 92433485 (mob) anne.baum@ub.uio.no Rekruttering, Personaladministrasjon, ePhorte
Carlsen, Kjersti Elisabeth Rådgiver +47 22852228 +47 45481571 (mob) k.e.carlsen@odont.uio.no Nettpublisering, ePhorte, PACS, Cristin, Studieadministrasjon, Internasjonalisering, Klinisk veiledning i odontologi, Skikkethet
Dobos, Eva Rådgiver +47 22859316 +47 22608848 (mob) eva.dobos@jus.uio.no CRISTIN, ePhorte, Utlysninger, Pressekontakt
Engh, Aasta Karen Rådgiver +47 22857979 +47 41670032 (mob) a.k.engh@mn.uio.no Ekstern finansiering, Budsjett, Kontrakter, Økonomi, Regnskap, Rapportering, ePhorte, Forskningsadministrasjon, Institutt for biovitenskap
Eriksen, Hanne Seniorkonsulent +47 22854482 +47 40658202 (mob) hanne.eriksen@mn.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker
Frostestad, Guro Avdelingsleder +47 22859457 +47 93080171 (mob) +47 93080171 guro.frostestad@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Cristin, Arrangementer, ePhorte
Førland, Sigrid Seniorkonsulent +47 22858169 +47 48111627 (mob) sigrid.forland@admin.uio.no Arkiv LOS, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning, Innsynsbegjæringer, Kurs
Halvorsen, Anne Britt Arkivansvarlig - Rådgiver 22 85 98 04 a.b.halvorsen@khm.uio.no Arkiv, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning, Kurs
Hartvig, Gunnar Rådgiver +47 22845587 +47 93029983 (mob) gunnar.hartvig@jus.uio.no ePhorte, arkiv
Hinden, Ina Høj Seniorrådgiver +47 22856396 +47 40237297 (mob) i.h.hinden@admin.uio.no ePhorte, Opplæring, Brukerstøtte, Arkiv, Rådgivning, Nettpublisering, Prosessforbedring
Holsted, Are Rådgiver +47 22844058 +47 45030122 (mob) are.holsted@admin.uio.no Arkiv, Rapportering, Brukerstøtte, Opplæring, Rådgivning, ePhorte
Innes, Anne Gunhild Rådgiver +47 22855869 a.g.innes@geo.uio.no PhD, FS, Parat, ePhorte, Eksamen, Studieadministrasjon, Forskerutdanning, Epay
Klouman, Ellen Førstekonsulent +47 22856320 +47 41666305 (mob) 22856320 ellen.klouman@mn.uio.no Arkiv, ePhorte
Kræmer-Olsen, Tor-Audun Rådgiver +47 22858157 +47 92646526 (mob) t.a.kramer-olsen@admin.uio.no Arkiv LOS, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Arkivfaglig veiledning, Innsynsbegjæringer, Kurs
Lamprecht, Tino Førstekonsulent +47 22856945 +47 46796031 (mob) tino.lamprecht@mn.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker
Langseth, Solfrid Oppedal Seniorkonsulent +47 22844433 +47 92869494 (mob) s.o.langseth@hf.uio.no Arkiv, ePhorte
Lopez Munoz, Yamila Rådgiver +47 22852242 +47 45023055 (mob) y.l.munoz@odont.uio.no ePhorte, Journalføring, brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Arkiv, innsynsbegjæringer, Postmottak
Moe, Øystein Seniorkonsulent +47 22856490 +47 92817048 (mob) oystein.moe@hf.uio.no Arkiv, ePhorte
Måseidvåg, Liv Tone Seniorkonsulent +47 22856008 +47 48148854 (mob) l.t.maseidvag@sv.uio.no Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Godkjenning, ePhorte
Nilsen-Nygaard, Astrid seniorkonsulent/arkivar +47 22 85 43 93 astrid.nilsen-nygaard@hf.uio.no Arkiv, ePhorte
Nystøyl, Toralf Rådgiver +47 22857373 +47 97653316 (mob) toralf.nystoyl@sv.uio.no Arkiv, ePhorte, Brukerstøtte
Opsahl, Heidi Anita Seniorkonsulent +47 22850396 +47 41679448 (mob) h.a.opsahl@teologi.uio.no Personaladministrasjon, Arkiv, ePhorte
Prestgard, Liv Seniorkonsulent +47 22845316 +47 97763771 (mob) 97763771 liv.prestgard@medisin.uio.no ePhorte, Postmottak, Offentlig journal, Journalføring, prisnominasjoner, priser
Rodriguez, Carlos Romeo Førstekonsulent +47 22840500 +47 95205142 (mob) c.r.rodriguez@ncmm.uio.no Skilting, Innkjøp, UiO-noark, Fakturaer, Arkiv, Basware, ePhorte, Cristin, Refusjoner, Attester, Resepsjon, Postmottak, Post, Oracle, Bilag
Rustad, Ole Rådgiver +47 22851387 +47 41385202 (mob) ole.rustad@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, HR-system, ePhorte, Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Rykke, Anders Førstekonsulent +47 22844473 +47 98648793 (mob) anders.rykke@hf.uio.no Arkiv, ePhorte
Røysum, Terje Innkjøper og arkivansvarlig +47-22858795 terje.roysum@sum.uio.no Refusjon, ePhorte, Reise
Salazar, John Erick Avdelingsleder - Arkiv +47-22856773 j.e.salazar@mn.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker, arkivansvarlig
Ulleland, David Rådgiver +47 22845845 +47 97723428 (mob) david.ulleland@nhm.uio.no ePhorte, Arkiv, Personaladministrasjon, Sidegjøremål
Valdal, Tone Grethe Førstekonsulent t.g.valdal@matnat.uio.no Arkiv, ePhorte
Vibe, Ingeborg Rådgiver +47 22845312 +47 91822489 (mob) ingeborg.vibe@medisin.uio.no ePhorte, Opplæring, Brukerstøtte, Kurs, Offentlig journal, Arkivplan
Walderhaug, Geir Magnus Rådgiver +47 22844057 +47 41522110 (mob) g.m.walderhaug@admin.uio.no Rådgivning, Arkiv, Opplæring, Offentleglova, ePhorte
Wold-Dobbe, Kristine Seniorkonsulent +47 22854673 +47 22854673 (mob) kristine.wold-dobbe@ibv.uio.no eBilag, ePhorte