Nettsider med emneord «bekkemiljø»

Bilde av parklandskap med trær og bekk.
Publisert 7. apr. 2021 11:06

En sidegren av Tøyenbekken har fått delvis nytt løp, og en ny dam er blitt til i Botanisk hage. Målet er å skape et mer variert og attraktivt miljø for planter, dyr og mennesker - og avverge flom.