Personer med emneord «Web»

Navn Telefon E-post Emneord
Berg, Tone Overingeniør tmberg@usit.uio.no Interaksjonsdesign, Web, UX, Mobilapper
Colvin, Shane David Senioringeniør +47 22858015 +47 92436625 (mob) shanecol@uv.uio.no presentasjonsdesign, videoproduksjon, grafisk design, fotografering, datavisualisering, utstilling design, PR, kommunikasjon, podcasting, markedsføring, web, sosiale medier, lyd design
Egeland, David Senioringeniør +47 22840122 david.egeland@usit.uio.no Web, Java, Vortex, Programmering
Eggen, Toril Rådgiver +47 22855301 +47 98868515 (mob) toril.eggen@ils.uio.no Redaktør, Web, Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, Forskningsformidling
Erichson, Aleksander Overingeniør +47 47361210 (mob) aleksander.erichson@usit.uio.no Interaksjonsdesign, UX, Web, Mine studier
Eriksen, Tomm Gruppeleder +47 22840177 tomm.eriksen@usit.uio.no UX, Web, Vortex, Nettsider, Interaksjonsdesign, Ledelse
Fosseng, Håvard Senioringeniør +47 22852524 +47 95412873 (mob) havard.fosseng@usit.uio.no Web, Nettsider, Skripting, Programmering
Garåsen, Erlend Fedt Senioringeniør +47 22840193 e.f.garasen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, E-pay, Søk
Gjerull, Nils Fredrik Senioringeniør +47 22840071 n.f.gjerull@usit.uio.no Vortex, Web, Programmering, Java, python, Ansible, Javascript
Gulbrandsen, Are Dag Senioringeniør +47 22852881 a.d.gulbrandsen@usit.uio.no Web, Informasjonsarkitektur, Systemutvikling, Nettskjema, DevOps, Konseptuell modellering, Databaser, Semantisk teknologi, Java, Programmering, JVM-tuning, Stresstesting, Prosjektledelse
Gulli, Iselin Overingeniør +47 92659858 (mob) iselin.gulli@usit.uio.no Web, Brukergrensesnitt, Programmering
Hamre, Lise Overingeniør +47 22840580 +47 99049710 (mob) lise.hamre@usit.uio.no Web, Frontend, Vortex, Nettsider, Skripting, Programmering, Brukerstøtte, Universell utforming
Hatland, Øyvind Overingeniør +47 22840151 +47 95195357 (mob) oyvind.hatland@usit.uio.no Web, Vortex, Nettsider, Programmering, Brukergrensesnitt
Hejer, Kaj Senioringeniør +47 92064153 (mob) kaj.hejer@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema, Systemarkitektur
Helmersen, Håvard Torp Overingeniør h.t.helmersen@usit.uio.no Web, Programmering, Javascript
Høgdahl, Sven Seniorrådgiver +47 22845330 +47 99576812 (mob) sven.hogdahl@usit.uio.no Nettsider, Web, Innholdsrådgivning, Interaksjonsdesign, UX, Prosjektledelse, Universell utforming
Jahren, Egil Stabell Rådgiver +47 22850047 +47 97977122 (mob) e.s.jahren@jus.uio.no studieinformasjon, sosiale medier, Nettpublisering, web
Jensen, Ken E. Seniorkonsulent +47-22859330 k.e.jensen@jus.uio.no regnskap, budsjett, web, kontrollprogram, EU-prosjekter, Økonomistyring
Jenssen, Astrid Elisabeth Prosjektleder +47 22852468 +47 90108879 (mob) a.e.jenssen@usit.uio.no Web, Vortex, Prosjektledelse, Systemutvikling, Nettsider
Johnsen, Jan Ingar Kontorsjef +47 22854826 +47 90697762 (mob) j.i.johnsen@kjemi.uio.no Økonomi, Budsjett, HMS, Web, Personal, Prosjektadministrasjon
Jones, Espen Adrian Senioringeniør +47 48087235 48087235 e.a.jones@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Kanestrøm, Jorunn Seniorrådgiver +47 22850050 +47 98808769 (mob) jorunn.kanestrom@jus.uio.no Kommunikasjons-rådgivning, Nettredaktør, Web, Forskningsformidling, EU-/NFR-søknader, Kommunikasjons-planer, Internkommunikasjon, Analyse, Kursutvikling
Lund, Stein-Eirik Overingeniør +47 22852481 +47 66916407 (mob) s.e.lund@usit.uio.no Web, Nettskjema, Brukerstøtte, Testing
Marthinsen, Therese Næss Nettredaktør 93020031 (mob) therese.marthinsen@sv.uio.no Web, Sosiale medier, Nettredaktør, Kommunikasjon, Forskningsformidling
Mathisen, Ingeborg Brekke Rådgiver +47 22854475 +47 95287284 (mob) i.b.mathisen@admin.uio.no Kontroll, Prince2, Adra Suite, Tableau, WEB
Møgedal, Oddmund Senioringeniør +47 22840054 +47 97124022 (mob) oddmund.mogedal@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Sikkerhet, Skripting
Nielsen, Sandra Rebekka Seniorkonsulent +47 22856433 +47 92099258 (mob) 92099258 s.r.nielsen@ils.uio.no Web, Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, forskningsformidling
Nordhagen, Astrid Elisabeth Overingeniør +47 22852803 +47 93655121 (mob) a.e.nordhagen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Nygaard, Magnus Alderslyst Overingeniør +47 41404393 (mob) m.a.nygaard@usit.uio.no Frontend, Mobilapper, Web, Programmering
Omberg, Hilde Rådgiver - i permisjon Web, Sosiale medier
Paulsen, Gorm Sjefingeniør +47 22840179 gorm.paulsen@usit.uio.no Web, Programmering, Vortex, Systemarkitektur
Pedersen, Kjell Thomas Senioringeniør +47 22852758 +47 67566484 (mob) k.t.pedersen@usit.uio.no web, linux, drift
Pedersen, Søren Walentin Overingeniør s.w.pedersen@usit.uio.no Web, Javascript, Programmering, Vortex, Java
Rognerud, Bjørg Senioringeniør +47 22857917 +47 41521041 (mob) bjorg.rognerud@geo.uio.no Atmosfærekjemi, Web
Sandvik, Martin Overingeniør 41516879 martin.sandvik@usit.uio.no Javascript, Web, Programmering
Smestad, Trine Seniorrådgiver +47 22858112 +47 93266453 (mob) +47 932 66 453 trine.smestad@uv.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør, Web, forskningsformidling, prosjektledelse
Sollund, Ingvild Prosjektleder +47 22840903 91861876 ingvild.sollund@usit.uio.no Web, Prosjektledelse
Solås, Ida Marie Overingeniør +47 92631089 (mob) i.m.solas@usit.uio.no UX, Interaksjonsdesign, Web, Nettsider
Stamnes, Monica Senioringeniør +47 22852503 +47 93889064 (mob) monica.stamnes@usit.uio.no Web, Prosjektledelse, Digitalt læringsmiljø
Thane Lange, Gyrd Senioringeniør +47 22840072 +47 90994216 (mob) g.t.lange@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Java