Nettsider med emneord «Videregående»

Fremmede planter langs bilvei med skilt
Publisert 11. jan. 2022 11:08

Om utrydningstruede planter og invasive fremmedarter.

Elever og lærer foran blomst
Publisert 15. des. 2021 18:15

Blomsters bygning, systematikk og enkle kjennetegn på plantefamilier.

En humle og en gul blomst
Publisert 15. des. 2021 15:45

Om pollinering og samspillet mellom planter og insekter. 

Publisert 26. nov. 2021 10:47
Planter i ørken
Publisert 2. nov. 2021 12:55

Opplev middelhavs-, ørken- og regnskogsklima, og lær om planters tilpasning til ulike miljø.

Planter i veksthus
Publisert 2. nov. 2021 09:50

Følg plantenes utvikling gjennom 450 millioner år - fra alger til blomsterplanter.

Publisert 3. aug. 2020 11:10
Bildet kan inneholde: vann, fugl, nebb, væske, sandpiper.
Publisert 7. jan. 2015 14:17

Videregående skole: Hvorfor er dyrene som de er? For å kunne svare på dette spørsmålet må vi både se på de tilpasningene arten har måttet gjøre for å leve i det miljøet som råder nå, og betrakte den evolusjonære historien som ligger bak. I dette undervisningsopplegget ser vi altså både på hvordan dyr er tilpasset dagens leveforhold, økofysiologiske- og noe evolusjonære forhold.

Publisert 6. juni 2014 16:09

Videregående skole: I dette undervisningsopplegget ser vi på hovedlinjene i livets utvikling på Jorda. Med utgangspunkt i det kjemiske grunnlaget for liv, følger vi utviklingen fra de første enkle cellene til flercellede organismene oppstår. En reise fra organisk kjemi til komplekse organismer.

lundefugl strekker på vingene
Publisert 3. juni 2014 13:14

For videregående skole, kan også tilpasses andre klassetrinn etter ønske. Hvorfor er denne dyrearten akkurat slik?

rekonstruerte hodeskaller av menneskeslektninger
Publisert 3. juni 2014 12:38

Videregående skole: Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Dette er spørsmål som har fascinert oss mennesker i uminnelige tider. I dette undervisningsopplegget setter vi fokus på historien om oss selv, fra vi kom ned fra trærne og til i dag.