Nettsider med emneord «Spermier»

blåstrupehann synger på toppen av en stein med lav
Publisert 26. sep. 2013 16:40

De aller fleste artene på Jorden finnes i to utgaver, som hanner og hunner. Nært beslektede arter viser ofte forskjeller i kjønnskarakterer. Derfor er kjønn en nøkkel til å forstå evolusjon og artsdannelse. I SERG forsker vi på betydningen av kjønn og hybridisering for evolusjon på alle nivåer av biologisk variasjon, fra gener til sekundære kjønnskarakterer og atferd, blant individer, populasjoner og arter av virveldyr.

Publisert 31. mai 2011 09:46