Nettsider med emneord «Spermiekonkurranse»

Bildet kan inneholde: pollinator, insekt, fugl, nebb, sommerfugl.
Publisert 26. sep. 2013 16:40

SERG ("Sex and Evolution Research Group") søker å utvikle ny kunnskap om betydningen av kjønn i evolusjonære prosesser, sammenhengen mellom hybridisering og artsdannelse og hva som driver makroevolusjonære endringer.

Publisert 31. mai 2011 09:46
Publisert 31. mai 2011 09:45