Personer med emneord «Samfunnsgeografi»

Navn Telefon E-post Emneord
García-Godos, Jemima Professor - Vice Head of Department +47 22855293 +47 48216138 (mob) +47 48216138 jemima.garcia-godos@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Utviklingsstudier, Utvikling-politikk-miljø, Utviklingsforskning, Politisk Geografi, Latin-Amerika, Menneskerettigheter, Post-konflikt samfunn
Gentile, Michael Professor +47-22855150 michael.gentile@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, byplanlegging, Geopolitikk, Ukraina
Gotehus, Aslaug Ph.d.-kandidat 97680167 aslauggo@student.sv.uio.no Samfunnsgeografi, Utviklingsstudier, Arbeidsmigrasjon, Transnasjonalisme
Heiret, Yngve Solli Stipendiat y.s.heiret@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Historisk materialisme, Stat og marked, Nyliberalisme, Velferdsstat, Utvikling-politikk-miljø, Fornybar energi
Hesselberg, Jan Professor emeritus Samfunnsgeografi, Utviklingsforskning, Utvikling-politikk-miljø
Hjorteset, Mari Andrine Stipendiat +47 22854204 m.a.hjorteset@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, urbanisme, mobilitet i by, delingsmobilitet, bildeling, reisevaner, kvantitativ metode
Iversen, Anders Bjørndahl Universitetslektor +47 22857662 a.b.iversen@sv.uio.no Utviklingsstudier, Vitenskapsfilosofi, HIV/AIDS, Metode, Samfunnsgeografi
Jordhus-Lier, David Professor +47 22854807 +47 93038325 david.jordhus-lier@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Arbeidsliv, Sustainability Transitions, labour geography, Utvikling-politikk-miljø
Kiil, Maiken Bjerga Stipendiat +47 22854003 +47 92020105 (mob) m.b.kiil@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Arbeidsliv, Fagforeninger, olje, Klimapolitikk
Knutsen, Hege Merete Professor +47 22855952 h.m.knutsen@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Utvikling-politikk-miljø
Laastad, Synneva Geithus Rådgiver +47 22857152 s.g.laastad@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Utvikling-politikk-miljø
Nightingale, Andrea Joslyn Professor +47 22855141 a.j.nightingale@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi
Ringstad, Maren Rådgiver +47 22854417 maren.ringstad@sosgeo.uio.no Studieveiledning, Opptak, Samfunnsgeografi, Human Geography, Eksamen, Studieadministrasjon, Studiekonsulent master
Røe, Per Gunnar Professor +47 22855217 +47-91716365 p.g.roe@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Byutvikling, Stedsutvikling, Natur-kultur-samfunn
Sandell, John Aron j.a.sandell@sosgeo.uio.no byutvikling, Samfunnsgeografi
Sliwa, Marcin Stipendiat +47 22856735 marcin.sliwa@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Byplanlegging, Bolig, Informalitet
Stokke, Kristian Professor +47 22855242 +47-97014168 kristian.stokke@sosgeo.uio.no Demokrati, Internasjonal politikk, Komparativ politikk, Makt-identitet-politikk, Minoriteter, Samfunnsgeografi, Utvikling-politikk-miljø, Utviklingsforskning
Sundsbak, Ragnhild Univ.bibliotekar +47 22854708 ragnhild.sundsbak@ub.uio.no Bibliotek, Statsvitenskap, Komparativ politikk, Offentlig politikk og administrasjon, EndNote, Samfunnsgeografi
Sæther, Bjørnar Professor 22855803 +4795769703 (mob) 95769703 bjornar.sather@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Regional innovasjon, bærekraftig utvikling
Throndsen, Torstein Storsveen Stipendiat +47 47331776 (mob) +47 473 31 776 t.s.throndsen@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Mobilitet, Byutvikling, Miljø og klima
Wessel, Terje Professor +47 22858331 terje.wessel@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Byutvikling, Sosial ulikhet, Minoriteter
Wikstrøm, Ragnhild Dahl 93467130 r.d.wikstrom@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi