Personer med emneord «Resepsjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Brennsæter, Solveig Vitenskapelig assistent solveig.brennsater@jus.uio.no Publisering, Nettredigering, Varemottak, Forværelsetjenester, Resepsjon
Bär, Silvio Professor - Klassiske språk +47-22855338 silvio.baer((at))ifikk.uio.no Klassiske språk, Gresk, Epos, Mytologi, Intertekstualitet, Narratologi, Retorikk, Resepsjon
D'Amico, Giuliano Førsteamanuensis +47 22858689 giuliano.damico@ibsen.uio.no Ibsen, Nordisk litteratur, Oversettelsestudier, Bokhistorie, Resepsjon, Litteratursosiologi, Vestlig esoterisme
Fosvold, Jon Erlend Seniorkonsulent +47 22855060 45267939 j.e.fosvold@ils.uio.no Resepsjon
Haider, Ridah Seniorkonsulent +47 22855352 ridah.haider@iped.uio.no Bestilling, Innkjøp, Resepsjon, KUL masterprogram
Monsen, Eivind Windly Førstekonsulent +47 22858043 e.w.monsen@isp.uio.no Studieadministrasjon, resepsjon, ekspedisjon
Rodríguez, Carlos Romeo Seniorkonsulent +47 22840500 +47 95205142 (mob) c.r.rodriguez@ncmm.uio.no Skilting, Innkjøp, UiO-noark, Fakturaer, Arkiv, Basware, ePhorte, Cristin, Refusjoner, Attester, Resepsjon, Postmottak, Post, Oracle, Bilag
Ruud, Hannah Sekretær hannah.ruud@jus.uio.no Publisering, Nettredigering, Varemottak, Forværelsetjenester, Resepsjon
Seierstad, Gjøril Konsulent +47 22851188 gjoril.seierstad@medisin.uio.no Resepsjon
Urang, Jennie Katrine Førstekonsulent +47 22855356 j.k.urang@iped.uio.no Bestilling, Innkjøp, Resepsjon, Forskningsstøtte
Xia, Liyang Førsteamanuensis +47-22858687 liyang.xia@ibsen.uio.no Ibsen, Kina, Kjønnsforskning, Teatervitenskap, Oversettelsesstudier, Resepsjon, Digital humaniora
Zilmer, Kristel Professor kristel.zilmer@khm.uio.no Runologi, Skriftkultur, Epigrafi, Norrøn filologi, Ikonografi, Arkeologiske gjenstander, Tekstualitet, Materialitet, Resepsjon