Nettsider med emneord «QGIS»

Bildet kan inneholde: vegetasjon, krattskog, plantesamfunn, naturlige omgivelser, sletteland.
Publisert 15. juni 2020 15:45

På initiativ fra Landbruksdirektoratet har Rune Halvorsen, Anders Bryn, Harald Bratli og Peter Horvath laget et konsensuskart fra et område på 500 x 500 m i Biri, Gjøvik kommune. Resultatene er nå gitt ut i NHMs rapportserie, som rapport nr. 94: Naturtypekart etter NiN for et område omkring Unsetsætra (Biri, Gjøvik, Oppland)

Bildet kan inneholde: Organisme, Font, Symbol.
Publisert 2. jan. 2019 11:31

Man står fritt til å delta på del 1, 2 og/eller 3 avhengig av hvor godt man allerede kjenner GIS og QGIS. Åpent for alle, men begrenset plass. Påmeldingsfrist mandag 13. januar kl. 15.